Akmenės rajono savivaldybės administracijos vietos projekto “Poilsio zonos sutvarkymas Agluonų kaime” (Nr. AKME-LEADER-6b-I-11-6-2019) tikslas – sukurti patrauklią aplinką įvairių amžiaus grupių asmenų laisvalaikio poreikiams tenkinti, įrengiant viešąją laisvalaikio infrastruktūrą prie Kivylių tvenkinio. Prašoma paramos suma – 9973,27 Eur, įskaitant PVM. Bendra vertė – 12 466,59 Eur. Akmenės rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 2493,32 Eur.