Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro vietos projektas “Tradicinių amatų puoselėjimas Klykolių sodžiuje” (Nr. LEADER-12-AKMENĖ-04-009). Partneris Akmenės rajono savivaldybės administracija. Planuojama pradžia iki 2013 m. liepos 3 d. Pabaiga iki 2014 m. rugsėjo 30 d. Prašoma paramos suma 470 000,00 Lt ir 98 700,00 Lt PVM mokesčiui kompensuoti iš šiam tikslui skirtų Žemės ūkio ministerijos bendrųjų valstybės biudžeto asignavimų.

Projekto įgyvendinimo metu planuojama: atlikti pastato – muziejaus kapitalinį remontą, kuriame vyks amatų kiemelio ir žvakių liejimo amato veikla, įsigyti vaškinių žvakių liejimo priemonių komplektą, nešiojamą kompiuterį, projektorių su ekranu ir baldų komplektą, skirtus amatų pristatymui ir informacijos apie amatus perdavimui kaimo žmonėms.

[SLGF id=1569]