Vietos projekto pareiškėjas Asociacija „Laisvalaikio iniciatyvos“
Vietos projekto partneris (-iai):

 

1. Asociacija „Ventukų bendruomenė“;

2. Asociacija „Pramogos Jūsų vaikams“;

3. VO „Vaikų vizija“;

4. Labdaros ir paramos fondas „Prieglobstis“.

Vietos projekto pavadinimas Asociacijos „Laisvalaikio iniciatyvos“ verslo kūrimas, stiprinant finansinį savarankiškumą
Vietos plėtros strategijos priemonė / veiklos sritis Priemonė „Viešojo sektoriaus verslo kūrimas ir plėtra“
Bendra vietos projekto vertė su PVM, Eur 109917,00
Bendra vietos projekto vertė be PVM, Eur 90840,49
Prašoma paramos suma, Eur 86298,00

Projekto tikslas – siekti Asociacijos „Laisvalaikio iniciatyvos“ finansinio savarankiškumo, pradedant vykdyti komercines veiklas ir kuriant naujas darbo vietas.

Projekto uždaviniai: įsigyti komercinių veiklų vykdymui reikalingą įrangą; sukurti su komercinių veiklų vykdymu susijusias darbo vietas; pradėti vykdyti komercines veiklas ir gauti iš jų pajamas.

Asociacija „Laisvalaikio iniciatyvos“ yra viešasis juridinis asmuo, kuris siekia viešojo pobūdžio tikslų – pažeidžiamų socialinių grupių integracija, savanoriškos veiklos skatinimas ir organizavimas. Kadangi šių tikslų siekimas yra neatlygintinas, įstaigai išlaikyti reikalingi finansavimo šaltiniai, todėl pareiškėja ketina pradėti vykdyti ir komercines veiklas: vaikų poilsio stovyklų, kitą pramogų ir poilsio organizavimo, fizinės gerovės užtikrinimo, kurios būtų pagrindinis pajamų uždirbimo šaltinis. Pareiškėja ketina įsigyti kėdžių, sėdmaišių, stalų, paviljonų, palapinių, šildytuvų, putų patranką, baidarių, katamaraną, irklenčių, priekabą baidarėms vežti, šratasvydžio įrangos komplektą, kurie yra reikalingi vaikų poilsio stovyklų bei pramogų ir poilsio organizavimo paslaugų teikimui, taip pat pirtį ir kubilą su priekabomis, kurie yra reikalingi fizinės gerovės užtikrinimo paslaugų teikimui.

Iš komercinių veiklų uždirbtos pajamos bus skirtos pareiškėjos viešojo pobūdžio tikslams siekti: pareiškėja organizuos neatlygintinus renginius ir pramogas pažeidžiamoms socialinėms grupėms, į šias veiklas įtraukiant savanorius. Kadangi pareiškėja neturi nuosavų lėšų, paramos poreikis yra esminis veiksnys bei vienintelė galimybė, įsigyti reikalingą įrangą bei pradėti vykdyti komercines veiklas. Asociacijos gaunama nauda nurodyta, kaip projekto tikslas – asociacija taps finansiškai savarankiška.

Pareiškėja įsipareigoja ne mažiau kaip 5 kartus per metus, neatlygintinai organizuoti renginius vaikams ir jaunimui iš vaikų dienos centrų ar atvirų jaunimo centrų, taip pat reabilitaciją nuo priklausomybių ar adaptaciją visuomenėje vykdantiems asmenims bei vargingiems seneliams iš savarankiško gyvenimo namų. Numatomi organizuoti žygiai baidarėmis ir pėsčiomis, pažintinės išvykos, žaidimai, sveikatinimosi paslaugos. Norimas veiklas iš pareiškėjos siūlomų paslaugų, grupės galės pasirinkti pačios.

Pareiškėja iki 2024-09-30 ketina įdarbinti darbuotojus: 1 etatas renginių organizatoriui, kuris bus atsakingas už renginius ir komunikavimą su klientais, 1 etatas pagalbiniam darbininkui, kuris bus atsakingas už įrangos transportavimą, montavimą, priežiūrą ir renginių aptarnavimą ir  0,5 etato gidui, kuris bus atsakingas už maršrutų sudarymą ir pristatymą, kadangi pareiškėja organizuos ir pažintines išvykas (žygius pėsčiomis ir baidarėmis) po Akmenės rajoną, taip pat žaidimų ir sveikatinimo programų pravedimą, tinklapio bei socialinių tinklų priežiūrą, reklamos organizavimą.

VP paramos lėšų finansavimo šaltinis EURI lėšos. Pareiškėjas prie projekto prisideda nuosavomis piniginėmis lėšomis – 4142,49 Eur, savivaldybės biudžeto lėšomis – 19076,51 Eur ir tinkamų vietos projekto partnerių nuosavomis piniginėmis lėšomis – 400,00 Eur.