Asociacijos “Papilės miestelio bendruomenė” vietos projekto “Bendruomeniškumo ir savanorystės skatinimas Papilės miestelio bendruomenėje” tikslas – sutelkti kaimiškos seniūnijos gyventojus tradicinės miestelio šventės organizavimui, skatinant bendravimą ir bendradarbiavimą, įtraukiant socialinę atskirtį patiriančius asmenis į bendruomeninę veiklą, ugdant kūrybiškumą, tenkinant saviraiškos poreikį, populiarinti savanorišką veiklą.

Projekto uždaviniai:

  1. Skatinti gyventojų sutelktumą per kryptingą užimtumą ir saviugdą, pritraukiant juos kūrybinei veiklai, organizuojant floristikos kūrybinius užsiėmimus;
  2. Bendradarbiaujant su NVO populiarinti savanorišką veiklą, organizuojant viešųjų erdvių tvarkymo talkas;
  3. Stiprinti bendravimą tarp kartų, įvairių socialinių grupių asmenų, organizuojant kultūrinį renginį.

Projektu buvo siekiama padidinti Papilės seniūnijos bendruomenių ir NVO narių įsitraukimą į nuo 1998 metų kasmet rugsėjo mėnesį švenčiamos, tradicine tapusios miestelio šventės, sutampančios su Šilinės atlaidais Šv. Juozapo bažnyčioje, organizavimą.  Gyventojų ir NVO narių sutelkimui, suorganizuoti 4 renginiai, kurių metu projekto dalyviai buvo skatinami prisidėti savo žiniomis, kūrybiniais gebėjimais ir savanoriška veikla. Prieš tradicinę miestelio šventę buvo suorganizuota talka Papilės parko estrados ir jos prieigų sutvarkymui. Gyventojų kūrybiškumui ugdyti ir skatinti, projekto metu vyko puokščių ir kompozicijų  iš lauko ir darželiuose užaugintų gėlių kūrimo 5 dienų trukmės užsiėmimai, kuriuos neatlygintinai vedė bendruomenės narė, floristė, Papilės S. Daukanto gimnazijos floristikos būrelio vadovė Angelė Buinienės. Gėlių kompozicijos buvo kuriamos bendruomenės patalpose. Sukurti darbai buvo panaudoti puošiant Papilės parką ir lauko estradą, Papilės šv. Juozapo bažnyčios dekoravimui. Iš paramos lėšų įsigyti ratano vazonai, fizinio asmens padovanoti apvalūs pakabinami vazonai buvo sunaudoti floristinėje edukacijoje, skirtoje Papilės Šv. Juozapo bažnyčiai puošti. Visi vazonai su juose esančiais flortistiniais darbais liko Šv. Juozapo bažnyčioje.

Šventės metu buvo verdama tradicinė „Bendruomenės sriuba“ –  tradicinė socialinė akcija, kurią bendruomenė puoselėja nuo 2015 metų. Jos metu iš asmeniniuose ūkiuose išaugintų žaliavų buvo verdama sriuba, arbata, bendraujama. Miestelio šventės dalyviai turėjo galimybę stebėti sriubos virimo procesą ant atviros ugnies. Vaišintis galėjo visi šventės dalyviai. Kadangi pandemija neigiamai paveikė bendruomenės narių emocinę būklę, sumažino socialinius ryšius, siekdami gyventojus paskatinti tapti aktyvesniais, leisti jiems pasijausti svarbiems, kuriant ir puoselėjant miestelio tradiciją, šventės metu organizuota vakaronė-padėkos koncertas. Padėkota aktyviausiai prisidėjusiems organizuojant tradicinę miestelio šventę. Kadangi profesionalios muzikos atlikėjų koncertai kaimo vietovėje vyksta labai retai, vakaronės metu koncertavo populiariosios muzikos atlikėjų grupė. Koncertas buvo ir kaip motyvacinė priemonė, padidinusi projekto dalyvių skaičių, suteikusi projekto dalyviams estetinį pasitenkinimą. Vakaronės dalyvius pašokti kvietė Papilės kultūros namų pramoginės muzikos grupė.

Projekto rezultatai.

Kūrybiniai užsiėmimai – 30 dalyvių (5 dienos), talka – 30 dalyvių (2 dienos), socialinė akcija „Bendruomenės sriuba“ – 10 dalyvių, koncerte dalyvavo apie 300 žiūrovų.  Veiklose dalyvavę asmenys, patiriantys socialinę atskirtį: vaikai ir jaunuoliai, augantys socialinę riziką patiriančiose šeimose – 13 dalyvių, 2 neįgalūs vaikai, 16 neįgalių suaugusių darbingo amžiaus žmonių, 34 dalyviai sulaukę pensinio amžiaus, 21 14-29 metų amžiaus dalyvis. Projekto metu buvo ugdomas gyventojų kūrybiškumas, tenkinamas jų saviraiškos poreikis. Projekto dalyviai prasmingai praleido laiką, įgijo praktinių įgūdžių, išaugo gyventojų atsakomybė už miestelio viešųjų erdvių ir aplinkos kokybę. Sustiprinti ryšiai tarp vietos NVO. Padidėjo socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į visuomenę.