Asociacijos “Papilės miestelio bendruomenė” vietos projekto “Bendruomeniškumo ir savanorystės skatinimas Papilės miestelio bendruomenėje” tikslas – sutelkti kaimiškos seniūnijos gyventojus tradicinės miestelio šventės organizavimui, skatinant bendravimą ir bendradarbiavimą, įtraukiant socialinę atskirtį patiriančius asmenis į bendruomeninę veiklą, ugdant kūrybiškumą, tenkinant saviraiškos poreikį, populiarinti savanorišką veiklą.

Projekto uždaviniai:

  1. Skatinti gyventojų sutelktumą per kryptingą užimtumą ir saviugdą, pritraukiant juos kūrybinei veiklai, organizuojant floristikos kūrybinius užsiėmimus;
  2. Bendradarbiaujant su NVO populiarinti savanorišką veiklą, organizuojant viešųjų erdvių tvarkymo talkas;
  3. Stiprinti bendravimą tarp kartų, įvairių socialinių grupių asmenų, organizuojant kultūrinį renginį.

Įgyvendinant projektą siekiama padidinti Papilės seniūnijos bendruomenių ir NVO narių įsitraukimą į nuo 1998 metų kasmet rugsėjo mėnesį švenčiamos, tradicine tapusios miestelio šventės, sutampančios su Šilinės atlaidais Šv. Juozapo bažnyčioje, organizavimą.  Gyventojų ir NVO narių sutelkimui, organizuojami 4 renginiai, kurių metu projekto dalyviai bus skatinami prisidėti savo žiniomis, kūrybiniais gebėjimais ir savanoriška veikla. Prieš tradicinę miestelio šventę bus suorganizuota talka Papilės parko estrados ir jos prieigų sutvarkymui. Gyventojų kūrybiškumui ugdyti ir skatinti, projekto metu vyks puokščių ir kompozicijų  iš lauko ir darželiuose užaugintų gėlių kūrimo 5 dienų trukmės užsiėmimai, neatlygintinai vedami bendruomenės narės, floristės, Papilės S. Daukanto gimnazijos floristikos būrelio vadovės Angelė Buinienės. Gėlių kompozicijos bus kuriamos bendruomenės patalpose. Sukurti darbai bus panaudoti puošiant Papilės parką ir lauko estradą, Papilės šv. Juozapo bažnyčios dekoravimui. Visi ketinami įsigyti ratano vazonai ir apvalūs pakabinami vazonai bus sunaudoti floristinėje edukacijoje, skirtoje Papilės Šv. Juozapo bažnyčiai puošti. Visi vazonai su juose esančiais flortistiniais darbai liks Šv. Juozapo bažnyčioje.

Šventės metu bus verdama tradicinė „Bendruomenės sriuba“ – tai tradicinė socialinė akcija, kurią bendruomenė puoselėja nuo 2015 metų. Jos metu iš asmeniniuose ūkiuose išaugintų žaliavų bus verdama sriuba, arbata, bendraujama. Miestelio šventės dalyviai turės galimybę stebėti sriubos virimo procesą ant atviros ugnies. Vaišinsime visus šventės dalyvius. Kadangi pandemija neigiamai paveikė bendruomenės narių emocinę būklę, sumažino socialinius ryšius, siekdami gyventojus paskatinti tapti aktyvesniais, leisti jiems pasijausti svarbiems, kuriant ir puoselėjant miestelio tradiciją, šventės metu organizuosime vakaronę-padėkos koncertą. Visuomenei pristatysime ir padėkosime aktyviausiai prisidėjusiems, organizuojant tradicinę miestelio šventę. Kadangi profesionalios muzikos atlikėjų koncertai kaimo vietovėje vyksta labai retai, vakaronės metu koncertuos populiariosios muzikos atlikėjų grupė. Koncertas bus ir kaip motyvacinė priemonė, padidinsianti projekto dalyvių skaičių, suteiks projekto dalyviams estetinį pasitenkinimą. Vakaronės dalyvius pašokti kvies Papilės kultūros namų pramoginės muzikos grupė.

Laukiamas rezultatas.

Kūrybiniai užsiėmimai – 30 dalyvių (5 dienos), talka – 30 dalyvių (2 dienos), socialinė akcija „Bendruomenės sriuba“ – 10 dalyvių, koncertas – 300 žiūrovų. Planuojama, kad tarp šių dalyvių bus 30 jaunuolių, 26 socialinę atskirtį patiriantys asmenys.  Projekto metu bus ugdomas gyventojų kūrybiškumas, tenkinamas jų saviraiškos poreikis. Projekto dalyviai prasmingai praleis laiką, įgis praktinių įgūdžių, išaugs gyventojų atsakomybė už miestelio viešųjų erdvių ir aplinkos kokybę. Bus stiprinami ryšiai tarp vietos NVO. Didės socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į visuomenę.