Asociacijos „Raudonskardžio bendruomenė“ projekto “Asociacijos „Raudonskardžio vendruomenė“ verslo kūrimas” tikslas – siekti Asociacijos „Raudonskardžio bendruomenė“ finansinio savarankiškumo, pradedant vykdyti komercines veiklas ir kuriant naujas darbo vietas.

Bendra projekto vertė – 105 772,12 Eur. Prašoma paramos suma – 84 033,00 Eur be PVM. Akmenės rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 21 439,12 Eur. Pareiškėjo nuosavos lėšos – 63,16 Eur. Partnerių nuosavos lėšos – 300 Eur.

Pareiškėja  įsigijo komercinių veiklų vykdymui reikalingą įrangą, transporto priemonę, suremontavo pastatus, ūkio būdu, ir įdarbino darbui su planuojama įsigyti įranga reikalingus darbuotojus (1 darbo vieta 0,75 etato virėjui, 1 darbo vieta 0,75 etato kalviui ir 1 darbo vieta 0,3 etato vairuotojui).

Projekto uždaviniai:
1) Įsigyti komercinių veiklų vykdymui reikalingą įrangą.
2) Suremontuoti komercinių veiklų vykdymui reikalingus pastatus.
3) Sukurti su komercinių veiklų vykdymu susijusias darbo vietas.
4) Pradėti vykdyti metalo kalimo, presavimo, štampavimo ir profiliavimo, kito, niekur kitur nepriskirto, keleivinio sausumos transporto, maitinimo ir gėrimų teikimo veiklas.