Asociacijos „Raudonskardžio bendruomenė“ veiklos projekto “Pažinkime Lietuvą” (Nr. AKME-LEADER-6B-V-5-4-2018) tikslas – suorganizuoti tautinę vakaronę „PAŽINKIME LIETUVĄ“, Raudonskardžio, Gumbakių, Kalniškių ir Daubiškių bendruomenių nariams, ugdant bendruomenės narių tautiškumą, patriotizmą bei meilę savo šaliai, pagarbą jos istorijai, ir jos kūrėjams. Stiprinti bendruomeniškumą, įtraukti į bendruomenės veiklą daugiau jaunų žmonių, mažinti socialinę atskirtį. Prašoma paramos suma – 3522,00 Eur, įskaitant PVM.

   

Į renginio pasiruošimo darbus buvo įtrauktos visos keturios dalyvaujančios bendruomenės, jaunimas ir asmenys iš socialinę atskirtį patiriančių grupių. Bendrai projekto veiklose dalyvavo 122 asmenys, jų tarpe jaunimas ir socialinę atskirtį patiriantys asmenys.