Asociacija Akmenės rajono kaimo bendruomenių sąjungos vietos projekto “Akmenės rajono bendruomenių sąskrydis-2022” tikslas – skatinti bendruomeniškumą ir bendradarbiavimą, telkiant rajono bendruomenes, plėtojant geros patirties pasidalijimą bei partnerystę.

Projekto uždaviniai:

1) Puoselėti tradicijas, dalintis patirtimi,  užmegzti draugiškus santykius tarp bendruomenių;

2) Ugdyti bendruomenės kūrybiškumą, bendradarbiavimo gebėjimus;

3) Įtraukti į projekto veiklas jaunimą, socialinę atskirtį patiriančius asmenis;

4) Plėtoti edukacinę veiklą, skatinti bendruomenės narius domėtis aplinkosauga, antriniu daiktų panaudojimu.

Rajono bendruomenių sąskrydžiai organizuojami nuo 2017 metų ir jau tapę tradicija. Dalyvauti Akmenės rajono bendruomenių sąskrydyje  bus pakviestos visos Akmenės rajono kaimo bendruomenės. Renginio esmė – formuoti bendruomenės tradicijas, telkti  rajono  bendruomenes, skatinti bendruomeniškumą, gerosios patirties pasidalijimą. Akmenės rajono bendruomenių sąskrydyje organizuojamos veiklos  sutelks bendruomenes bendrai veiklai, skatins bendruomeniškumą,  kartų bendrystę, gerosios patirties sklaidą, bendradarbiavimą, partnerystę,  bei išlaikys jau nusistovėjusias tradicijas.

Kokybiniai rezultatai:

1) Bus sudarytos sąlygos, kurios padės bendruomenių nariams užmegzti tarpusavio draugiškus santykius, pasidalinti gerąją patirtimi, skatinti bendruomeniškumą;

2) Į projekto veiklas bus įtraukti jauni bei socialinę atskirtį patiriantys asmenys;

3) Sukurta draugiška atmosfera, kuri leis pasijusti visiems vienodai svarbiems, nežiūrint lyties ar religinių įsitikinimų;

4) Bendradarbiavimo skatinimas tarp vietos bendruomenių ir ūkininkų, amatininkų bei verslo;

5) Įkurta paroda – dirbtuvėlės, skatins kūrybiškumą, domėjimosi aplinkosauga, antrinių daiktų panaudojimu.

Kiekybiniai rezultatai:

1) Suorganizuotas ,,Akmenės rajono bendruomenių sąskrydis – 2022” – 1 renginys;

2) Renginyje dalyvaus 100 žmonių.

Akmenės rajono bendruomenių sąskrydžiui – bus įsigyta renginio organizavimo paslauga (virtualios realybės įrangos nuomos paslauga (5 val.), šokdynės nuomos paslauga (5 val.), tiro (lankų) nuomos paslauga (5 val.), edukacija „Žirgo jojimo ir kinkymo ypatumai“ (2 val.), pripučiamo batuto nuoma (batuto dydis – ilgis 8,5 m, plotis 4,5 m aukštis 7 m, 1 dienai), palapinės nuoma (palapinė „Žvaigždė“, 1 dienai), putų patrankos  nuoma (2 užpildai po 400 litrų, laikas  1,5 – 2 val.), spalvoti dūmai (12 vnt., po 5 Eur), įgarsinimo paslauga (5 val.), generatoriaus nuoma (5 val.), koncertinė atlikėjų programa (1 val.)) ir ugnies šou atlikimo bei riterių pasirodymo organizavimo paslaugos.