Asociacija “Raudonskardžio bendruomenė” įgyvendino vietos projektą “Akmenės rajono bendruomenių sąskrydis-2022”. Projekto tikslas – skatinti bendruomeniškumą ir bendradarbiavimą, telkiant rajono bendruomenes, plėtojant geros patirties pasidalijimą bei partnerystę.

Projekto uždaviniai:

1) Puoselėti tradicijas, dalintis patirtimi,  užmegzti draugiškus santykius tarp bendruomenių;

2) Ugdyti bendruomenės kūrybiškumą, bendradarbiavimo gebėjimus;

3) Įtraukti į projekto veiklas jaunimą, socialinę atskirtį patiriančius asmenis;

4) Plėtoti edukacinę veiklą, skatinti bendruomenės narius domėtis aplinkosauga, antriniu daiktų panaudojimu.

Rajono bendruomenių sąskrydžiai organizuojami nuo 2017 metų ir jau tapę tradicija. Dalyvauti Akmenės rajono bendruomenių sąskrydyje  buvo pakviestos visos Akmenės rajono kaimo bendruomenės. Renginio esmė – formuoti bendruomenės tradicijas, telkti  rajono  bendruomenes, skatinti bendruomeniškumą, gerosios patirties pasidalijimą. Akmenės rajono bendruomenių sąskrydyje organizuojamos veiklos  sutelkė bendruomenes bendrai veiklai, skatino bendruomeniškumą,  kartų bendrystę, gerosios patirties sklaidą, bendradarbiavimą, partnerystę,  bei padėko išlaikyti jau nusistovėjusias tradicijas.

Kokybiniai rezultatai:

1) Sudarytos sąlygos, kurios padėjo bendruomenių nariams užmegzti tarpusavio draugiškus santykius, pasidalinti gerąją patirtimi, skatino bendruomeniškumą;

2) Į projekto veiklas įtraukti jauni bei socialinę atskirtį patiriantys asmenys;

3) Sukurta draugiška atmosfera, kuri leido pasijusti visiems vienodai svarbiems, nežiūrint lyties ar religinių įsitikinimų;

4) Bendradarbiavimo skatinimas tarp vietos bendruomenių ir ūkininkų, amatininkų bei verslo;

5) Įkurta paroda – dirbtuvėlės, skatino kūrybiškumą, domėjimosi aplinkosauga, antrinių daiktų panaudojimu.

Kiekybiniai rezultatai:

1) Suorganizuotas ,,Akmenės rajono bendruomenių sąskrydis – 2022” – 1 renginys;

2) Renginyje dalyvavo 136 dalyviai.

Akmenės rajono bendruomenių sąskrydžiui –  įsigyta renginio organizavimo paslauga (edukacijos vaikams su 5 animatoriai (2 val.), edukacija „Žirgo jojimo ir kinkymo ypatumai“ (2 val.), pripučiamo batuto nuoma (batuto dydis – ilgis 8,5 m, plotis 4,5 m aukštis 7 m, 1 dienai), palapinės nuoma (palapinė „Žvaigždė“, 1 dienai), putų patrankos  nuoma (2 užpildai po 400 litrų, laikas  1,5 – 2 val.), spalvoti dūmai (12 vnt., po 5 Eur), įgarsinimo paslauga (5 val.), generatoriaus nuoma (5 val.), koncertinė atlikėjų programa (1 val.)) ir ugnies šou atlikimo bei riterių pasirodymo organizavimo paslaugos.