Projekto tikslas – skatinti kūrybinių raiškų įvairovę, stiprinti vietos kultūrinį identitetą ir bendradarbiavimą, aktyvinti kūrybinių jungčių ir įvairių meno žanrų veiklą. Aktyvinti, suburti kaimo gyventojus bendrai veiklai.

Projekto uždaviniai:

  1. Sutelkti bendruomenę bendrai veiklai projekte ir taip paskatinti atskleisti savo kultūrinį identitetą;
  2. Identifikuoti meninės raiškos priemones, kurios padėtų atskleisti kultūrinį identitetą;
  3. Skatinti jaunimą branginti savo kultūrines šaknis;
  4. Skatinti bendradarbiavimą tarp bendruomenių, jaunimo, nevyriausybinių organizacijų, dalintis gerąja patirtimi.

Projekto santrauka

Ventos 55-mečiui paminėti bus suorganizuotas 4 dienų festivalis, kurio metu bus suorganizuota Ventos seniūnijos fotografų-mėgėjų fotografijų paroda „Venta praeityje ir dabartyje“, pristatoma Ventos miesto bibliotekoje, jaunimas bus įtraukiamas į įvairias sportines rungtis, bus suorganizuoti bendruomenių kiemeliai, pristatantys Žematijos regiono kulinarinį paveldą, vyks amatininkų ir tautodailininkų mugė, vyks pynimo iš vytelių, vilnos vėlimo, piešimo ant drobės edukaciniai užsiėmimai, dalyviai ir svečiai galės pamatyti Lietuvos istorinių transporto priemonių išsaugijimo asociacijos „Retromobile“ demonstruojamus retro stiliaus automobilius. Renginių metu koncertuos liaudiškos muzikos kapelos bei ansambliai, Ventos kultūros namų bei Akmenės rajono meno mokyklos Ventos skyriaus atlikėjai, vyks profesionalių atlikėjų pasirodymai. Rengiant šį festivalį stengiamasi įgyvendinti vieną iš aktualiausių šiuolaikinio gyvenimo uždavinių – tai sumažinti priešpriešą tarp įvairaus amžiaus bei negalią turinčių asmenų, skatinti bendravimą tarp kartų.

Laukiamas rezultatas.

Bus suorganizuotas keturių dienų festivalis, skirtas Ventos miesto 55-erių metų jubiliejui. Jaunimas, senjorai, neįgalieji, įvairios organizacijos įjungtos į įvairias veiklas menines, kultūrines, sportine veiklas, sudarytos sąlygos mokytis vieniems iš kitų, įgyti naujų žinių, patirčių. Aktyviu įtraukimu į projekto veiklas bus patobulinti dalyvių socialiniai profesiniai gebėjimai, padidėjęs supratimas apie bendrų tikslų siekimo bendruomenėje svarbą. Renginiuose dalyvaus daugiau nei 70 asmenų, iš kurių į projekto veiklas bus įtraukta 10 asmenų, turinčių negalią, 10 pensinio amžiaus asmenų, 10 asmenų iki 25 metų amžiaus.

Bendra vietos projekto vertė su PVM, Eur 3 900,00 Eur
Bendra vietos projekto vertė be PVM, Eur 3 223,14 Eur
Prašoma paramos suma, Eur 3 705,00 Eur
Vietos projekto įgyvendinimo trukmė, mėn. 24 mėn.