Daubiškių gyvenvietės bendruomenės veiklos projekto “Šventes švęskim kartu” (Nr. AKME-LEADER-6b-V-5-2-2018) tikslas – suorganizuoti Daubiškių gyvenvietėje vasaros šventę su sportine dalimi ir Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo dienos paminėjimu 2019 m. liepos 6 d., aktyvinant Daubiškių gyvenvietės žmonių bendruomeniškumą ir mažinant socialinę atskirtį. Vietos projekto įgyvendinimo metu bus suorganizuotas bendruomeninis renginys, kuris skatins Daubiškių gyvenvietės bendruomenės bendruomeniškumą, socialinės rizikos grupių asmenų įsitraukimą. Į projekto įgyvendinimo veiklas bus įtraukiamas jaunimas, neįgalieji. Prašoma paramos suma – 2356,00 Eur, įskaitant PVM. Bendra vertė – 2480,00 Eur.

Renginys numatomas 2019 m. liepos 6 d. Projektą planuojama įgyvendinti Ventos upės slėnyje, Daubiškių kaime, Papilės seniūnijoje, Akmenės raj. Į bendruomenės renginio organizavimo veiklas bus įraukiami neįgalumą turintys asmenys (2 asmenys) ir jaunimas (7 asmenys). Bendrai projekto veiklose ir renginyje dalyvaus nuo 51 iki 300 žmonių. Veiklos bus pritaikytos taip, kad galėtų sudalyvauti asmenys, nepriklausomai nuo jų socialinės grupės, amžiaus, neįgalumo ar išsilavinimo.

Renginio metu planuojama surengti baidarių varžybas, burbulinio futbolo varžybas, orientacinio sporto pramogas, beždžioniukų diskoteką vaikams, vakaro diskoteką.