Kvietimų grafikas.

 

VPS priemonės/veiklos srities pavadinimas

VPS priemonės/veiklos srities kodas Kvietimo pradžios data

Kvietimo pabaigos data

Priemonė: Privataus verslo kūrimas ir plėtra LEADER-19.2-6
Veiklos sritis: Parama privačiam verslui kaimo vietovėse pradėti LEADER-19.2-6.2 2022-03-10 2022-04-10
Veiklos sritis: Parama privačiam verslui kaimo vietovėse plėtoti LEADER-19.2-6.4 Kvietimų nebeplanuojama
Priemonė: Viešojo sektoriaus verslo kūrimas ir plėtra LEADER-19.2-SAVA-5

(EURI lėšos)

2022-04-11

2022-04-25

2022-05-25

2022-06-03

Priemonė: Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse LEADER-19.2-7
Veiklos sritis: Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą LEADER-19.2-7.2 Kvietimų nebeplanuojama
Priemonė: Turizmo vystymas LEADER-19.2-SAVA-6 Kvietimų nebeplanuojama
Priemonė: Bendruomeniškumo skatinimas LEADER-19.2-SAVA-7 2021-12-22 2022-01-31
Priemonė: Kaimo gyventojų švietimas LEADER-19.2-SAVA-8
Priemonė: Viešųjų elektroninių paslaugų ir informacinių technologijų naudojimo skatinimas LEADER-19.2-SAVA-9 2022-09-12 2022-10-31
Priemonė: Jaunimo verslumo ugdymas LEADER-19.2-SAVA-10 Kvietimų nebeplanuojama

* Kvietimų datos gali keistis, priklausomai nuo Akmenės rajono VVG valdybos sprendimo