Jurgita Adomaitienės verslo projekto “J. Adomaitienės paslaugų žemės ūkiui verslo įkūrimas” (Nr. AKME-LEADER-6A-D-9-2-2018) tikslas – vykdyti paslaugų žemės ūkiui teikimo verslą kaimo vietovėje.

Pareiškėja Jurgita Adomaitienė siekia pradėti vykdyti paslaugų žemės ūkiui teikimo verslą kaimo vietovėje (Kruopiai, Kruopių sen., Akmenės r. sav.), įregistruojant individualios veiklos pažymą.

Pagrindinė numatoma veikla: teikti žemės įdirbimo (skutimo ir kultivavimo) paslaugas aplinkiniame regione, dirbantiems ūkininkams ir žemės ūkio bendrovėms bei kooperatyvams. Planuojama skutimo paslaugas suteikti apytikriai 1200 ha plote, kultivavimo – apytikriai 600 ha plote kasmet.

Projekto įgyvendinimo metu numatomos šios veiklos: traktoriaus įsigijimas (1 vnt.), skutiko įsigijimas (1 vnt.), kultivatoriaus įsigijimas (1 vnt.), verslo plano parengimo paslaugos įsigijimas.

Prašoma paramos suma – 115 052,00 Eur (be PVM), bendra projekto vertė – 199 998,00 Eur su PVM. Projektu Jurgita Adomaitienė įsipareigoja sukurti 3 naujas darbo vietas (etatus).