Kaimo bendruomenės “Padvarėliai” vietos projekto “Bendruomenės namų (patalpų) dalinis atnaujinimas” (Nr. AKME-LEADER-6b-I-11-4-2019) tikslas – sudaryti geresnes sąlygas bendruomenės veiklų vykdymui ir socialinės aplinkos gerinimui atliekant kaimo vietovei svarbaus statinio – Padvarėlių bendruomenės namų – paprastąjį remontą. Prašoma paramos suma – 12 800,00 Eur, įskaitant PVM.

  

Po projekto įgyvendinimo