Kruopių bendruomenės veiklos projekto “Vasaros užimtumo stovykla Kruopių seniūnijos vaikams ir jaunimui” (Nr. AKME-LEADER-6b-V-5-3-2018) tikslas – suorganizuoti vasaros užimtumo stovyklą Kruopių seniūnijos vaikams ir jaunimui, skatinant jų kūrybiškumą ir prasmingą poilsį, integruojant socialinę atskirtį patiriančius asmenis į bendruomenę, ugdant fizinį aktyvumą ir bendruomeniškumą. Prašoma paramos suma – 3325,00 Eur, įskaitant PVM.

Vietos projekto įgyvendinimo metu planuojama suorganizuoti turiningą vasaros užimtumo stovyklą Kruopių seniūnijos vaikams ir jaunimui. Projektas orientuotas į visus Kruopių seniūnijos vaikus ir jaunimą. Kruopių seniūnijoje gyvena apie 910 gyventojų iš jų 113 vaikų ir 250 jaunimo. Socialinės rizikos šeimose gyvena apie 23 vaikai ir jaunimas. Taip pat 40 vaikų ir jaunimo gyvena šeimose, kurios gauna socialinę paramą. 17 proc. vaikų ir jaunimo patenka į socialinę atskirtį patiriančių asmenų grupę. Dėl jų materialinės ir socialinės padėties yra ribojamos galimybės turėti turiningą užimtumą, ypač vasaros laikotarpiu, kai nedirba ugdymo įstaigos.

Stovykloje dalyvaus ne tik vaikai ir jaunimas iš socialinę atskirtį patiriančių šeimų, bet ir iš šeimų, kurioms nėra teikiama socialinė pagalba tam, kad būtų mažinama socialinė atskirtis bendruomenėje. Šiuo projektu Kruopių bendruomenė formuos draugiškos vaikams ir jaunimui organizacijos įvaizdį, skatins vaikų ir jaunimo aktyvumą visuomeninėse veiklose. Projekto įgyvendinimas suvienytų Kruopių seniūnijos organizacijas, kurios rūpinasi gyventojų, vaikų ir jaunimo, kultūriniais socialiniais ir švietimo poreikiais bei stiprintų tarp institucinio bendradarbiavimo ryšius.

Bendrai projekto veiklose dalyvaus 75 asmenys, iš jų 60 vaikų ir jaunimo. Į projekto įgyvendinimą bus įtraukti 18 socialinę atskirtį patiriančių vaikų ir jaunimo. Projektą planuojama įgyvendinti Kruopių miestelio parke.

Kruopių bendruomenės numatytai vasaros užimtumo stovyklai Kruopių seniūnijos vaikams ir jaunimui planuojama įsigyti vasaros užimtumo stovyklos organizavimo ir vykdymo paslaugą. Stovyklos planuojama trukmė nuo 10 val. iki 18 val., 5 dienas iš eilės (viso 40 val.). Stovykloje planuojama vykdyti sportines, socialines, menines ir kūrybines veiklas, žygius, prevencines priemones (paskaitėlės apie rūšiavimą ir gamtos išteklių tausojimą) su reikiamu inventoriaus aprūpinimu, atminimo dovanėlėmis ir diplomais dalyviams. Stovyklos dalyviai bus maitinami (pusryčiai, pietūs, vakarienė). Projekto įgyvendinimo metu planuojami 3 renginiai: vasaros užimtumo stovykla vaikams ir jaunimui, vasaros užimtumo stovyklos uždarymo renginys, projekto rezultatų ataskaitos parengimas ir pristatymas Kruopių bendruomenės nariams. Projekte numatytos išlaidos būtinos Kruopių bendruomenės vasaros užimtumo stovyklai vaikams ir jaunimui suorganizuoti, numatytoms stovyklos ir renginių veikloms vykdyti.