Projekto tikslas – suorganizuoti Kruopių seniūnijos tradicinę vasaros šventę, siekiant stiprinti Kruopių bendruomenės  ryšius su vietos savivaldos institucijomis, aplinkinėmis bendruomenėmis Kruopių krašto tradicinių renginių istorinio identiteto išlaikymo srityje, skatinant Kruopių seniūnijos vaikų ir jaunimo, ypatingą dėmesį skiriant socialinę atskirtį paturinčioms šeimoms, įtraukimą į bendruomeninių renginių organizavimą ir dalyvavimą juose.

Projekto uždaviniai:

1) Suorganizuoti Kruopių seniūnijos tradicinę vasaros šventę, pasirenkant šventės tradicijų atsiradimo istorinėje plotmėje tematiką.

2) Stiprinti tarpinstitucinius ryšius tarp bendruomenių ir vietos savivaldos institucijų, įgyvendinant projektą, orientuotą į  Kruopių krašto tradicinių renginių istorinio identiteto išlaikymą.

3) Skatinant Kruopių seniūnijos vaikų ir jaunimo domėjimąsi bendruomeninių renginių tradicijomis, ugdyti jų kūrybiškumą ir bendruomeniškumą per įtraukimą į Kruopių seniūnijos tradicinės  vasaros šventėje dalyvavimą.

4) Stiprinti vaikų ir jaunimo tarpusavio socialinius ryšius dalyvaujant Kruopių seniūnijos tradicinės  vasaros šventės meninėse, sportinėse veiklose, taip pat numatant pramogų kompensavimo mechanizmą socialinę atskirtį patiriančių šeimų vaikams ir jaunimui, ir taip integruojant į visuomenę socialinę atskirtį patiriančius asmenis.

Projekto santrauka. Projektą planuojama įgyvendinti 2022 m. liepos 31 d. Kruopių miestelio parke, organizuojant Kruopių seniūnijos tradicinę vasaros šventę. Tai tradicinis bendruomeninis renginys, kuris gyvuoja jau daugelį metų. Krašto istorijos knygoje „Kruopiai“ (2006 m.) minima, kad didelės gegužinės po pamaldų vykdavo jau Kruopių dvaro gyvavimo laikais (XIX a. pradžioje), kurių metų buvo sakomos prakalbos, rodomi įvairūs jėgos triukai, organizuojamos sportinės rungtys, kviečiami koncertuoti muzikantai. Kadangi Kruopiuose stovi Šv. Onos bažnyčia, tai pati didžiausia šventė vykdavo po Šv. Onos atlaidų (paskutinį liepos sekmadienį). Šis renginys savo struktūra mažai pakito ir šiomis dienomis, nes jis organizuojamas senajame Kruopių dvaro parke, o pagrindiniais renginio akcentais išliko oficiali sveikinimų dalis, sportinės ir galiūnų varžybos bei šventinis koncertas, kurį vainikuoja gegužinė. Šiuo projektu Kruopių bendruomenė siekia  ne tik išlaikyti tradicinius šventės akcentus, bet ir šios šventės identitetą istorinėje plotmėje kūrybiškai pristatyti Kruopių seniūnijos gyventojams ir svečiams.

Siekiant didinti jaunimo ir vaikų domėjimąsi krašto renginių tradicijomis, skatinti jų kūrybiškumą ir bendruomeniškumo jausmą, vaikai ir jaunimas bus įtraukti į dalyvavimą komandinėse sportinėse rungtyse (tinklinis, virvės traukimas, šeimų bėgimas, šeimų varžytuvės) ir specializuotose pramogose (mažieji galiūnai, vaikų sportinės varžytuvės), taip pat organizuojami vaikų ir jaunimo meniniai pasirodymai oficialioje sveikinimų dalyje. Mažinant socialinę atskirtį bendruomenėje bus numatytas socialinę atskirtį patiriančių šeimų vaikų ir jaunimo dalyvavimo mokamose renginio pramogose kompensavimo mechanizmas (batutai, vaišinimas bendruomenės ledais). Ši socialiai jautri grupė taip pat bus įtraukta į bendrus meninius vaikų ir jaunimo pasirodymus ir komandines rungtis, stiprinant vaikų ir jaunimo socialinius ryšius.

Laukiamas rezultatas:

Kokybiniai rezultatai:

1) Organizuojant Kruopių seniūnijos tradicinę vasaros šventę bus pasitelkiami žmogiškieji ištekliai renginio veikloms organizuoti iš Kruopių bendruomenės ir jos partnerių, taip bus sustiprinami  tarpinstituciniai Kruopių bendruomenės ir Kruopių krašto organizacijų ryšiai.

2) Organizuojant Kruopių seniūnijos tradicinę vasaros šventę bus mažinama socialinė atskirtis tarp vaikų ir jaunimo, ugdomas vaikų ir jaunimo kūrybiškumas, bendruomeniškumo jausmas. Bus stiprinamas draugiškos bendruomenės jaunimui ir vaikams įvaizdis.

3) Suorganizavus Kruopių seniūnijos tradicinė vasaros šventė bus surinkta istorinė šios šventės tradicijų atsiradimo istorijos medžiaga ir eksponuojama parodoje, taip skatinant vaikus ir jaunimą, taip pat ir kitus Kruopių krašto gyventojus domėtis bendruomeninių renginių tradicijomis ir išsaugoti jų identitetą.

Kiekybiniai rezultatai:

1) Bus suorganizuotas vienas renginys – Kruopių seniūnijos tradicinė vasaros šventė, kurioje dalyvaus ne mažiau kaip 110 dalyvių, iš kurių 30 dalyvių sudarys vaikai ir jaunimas (15 vaikų ir jaunimo bus iš socialinę atskirtį patiriančių šeimų).

2) Kruopių seniūnijos tradicinė vasaros šventė bus eksponuojama viena paroda, kurioje bus eksponuojama medžiaga apie šios šventės tradicijų atsiradimą.

3) Kruopių seniūnijos tradicinei vasaros šventėje bus organizuojama oficiali sveikinimų dalis su ne mažiau kaip trimis meniniais pasirodymas, vienomis galiūnų varžybomis, keturiomis  sportinėmis rungtimis, dvejomis specializuotomis pramogomis vaikams ir jaunimui, vienu koncertu ir gegužine.

Kruopių seniūnijos tradicinei vasaros šventei bus įsigyta koncerto, scenos nuomos, įgarsinimo ir apšvietimo paslauga.

Bendra vietos projekto vertė su PVM, Eur 3900,00
Bendra vietos projekto vertė be PVM, Eur 3743,80
Prašoma paramos suma, Eur 3705,00
Vietos projekto įgyvendinimo trukmė, mėn. 24 mėn.