Kruopių kaimo vietos projektas „Kruopių kultūros namai – seniūnijos kultūros ir poilsio židinys“ (Nr. LEADER-10-AKMENĖ-01-003) pradėtas 2011 m. lapkričio 14 d., pabaiga 2013 m. rugpjūčio 31 d.

Vietos projekto tikslas – kurti patrauklią aplinką gyventi ir dirbti Kruopių seniūnijoje, o specialusis tikslas – užtikrinti visavertį Kruopių seniūnijos gyventojų turiningo laisvalaikio ir užimtumo poreikių tenkinimą ir to prieinamumą bei socialinės atskirties mažinimą, padidinant Akmenės rajono gyvenamosios aplinkos patrauklumą bei mažinant gyventojų mažėjimą.

Projekto tikslingumas nukreiptas į Kultūros namų pastato rekonstrukciją, jį pritaikant kultūros ir poilsio reikmėms.

[SLGF id=1369]

[SLGF id=1370]