1. Bendrosios taisyklės  vietos projektų paraiškų teikėjams. aktualios nuo 2013-06-13       aktuali redakcija 2013-06-27

Bendrųjų taisyklių pareiškėjams 1 priedas (vietos projekto įgyvendinimo ataskaitos)  aktuali redakcija 2015-01-15

2. Supaprastintos specialiosios taisyklės  pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal Akmenės rajono Vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Kaimo vietovės studija ir integruotos strategijos tobulinimas, siekiant gyvenimo kokybės gerinimo Akmenės rajono savivaldybės kaimo gyvenamojoje vietovėje“ III prioriteto 1 priemonę, įgyvendinamą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“  aktuali redakcija 2013-08-05

3. Priedai:

1 priedas. Nemokamo savanoriško darbo apskaitos lentelė

2 priedas. Paraiškos forma

3 priedas. Vietos projekto vykdymo sutartis  aktuali redakcija nuo 2013-07-03

4 priedas. Bendradarbiavimo sutartis su juridiniais asmenimis

5 priedas. Bendradarbiavimo sutartis su fiziniais asmenimis

6 priedas. Mokėjimo prašymo forma

4. Vidaus tvarkos aprašas

<<Atgal