1. Bendrosios taisyklės vietos projektų paraiškų teikėjams.

Bendrųjų taisyklių aktuali redakcija nuo 2013-06-13  (del sąskaitų apmokėjimo būdo įtraukimo, keisti 69, 88, 89 ir 91 punktai)

Bendrųjų taisyklių pareiškėjams 1 priedas (vietos projekto įgyvendinimo ataskaitos)  aktuali redakcija 2015-01-15

2. Supaprastintos specialiosios taisyklės  pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal Akmenės rajono Vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Kaimo vietovės studija ir integruotos strategijos tobulinimas, siekiant gyvenimo kokybės gerinimo Akmenės rajono savivaldybės kaimo gyvenamojoje vietovėje“ II prioriteto priemonę, įgyvendinamą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“.

     Supaprastintų taisyklių aktuali redakcija nuo 2012-11-16  (dėl amatų kiemelių įtraukimo)

Priedai:

Aktuali paraiškos formos redakcija nuo 2012-11-16  (dėl amatų kiemelių įtraukimo)

3. Vidaus tvarkos aprašas.  aktuali redakcija nuo 2014-02-10

<< Atgal