1. Bendrosios taisyklės vietos projektų paraiškų teikėjams.  Bendrųjų taisyklių pareiškėjams 1 priedas (vietos projekto patikros vietoje ataskaita)  aktuali redakcija 2015-01-15  ir 2 priedas (vietos projekto įgyvendinimo ataskaitos) aktuali redakcija 2015-01-15

2. Specialiosios taisyklės  pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal Akmenės rajono Vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Kaimo vietovės studija ir integruotos strategijos tobulinimas, siekiant gyvenimo kokybės gerinimo Akmenės rajono savivaldybės kaimo gyvenamojoje vietovėje“ I prioriteto 1 priemonę, įgyvendinamą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ (kaimo gyventojo individualiojo verslo kūrimas ir (arba) plėtra).

Priedai :

3. Specialiosios taisyklės  pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal Akmenės rajono Vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Kaimo vietovės studija ir integruotos strategijos tobulinimas, siekiant gyvenimo kokybės gerinimo Akmenės rajono savivaldybės kaimo gyvenamojoje vietovėje I prioriteto 1 priemonę, įgyvendinamą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ (veikiančios ar naujai įsteigtos labai mažos įmonės plėtrai).

Specialiųjų taisyklių aktuali redakcija  nuo 2013 01 15 (keitėsi taisyklių VII skyrius) 

Priedai:

4. Vidaus tvarkos aprašas.

<<Atgal