1. Specialiosios taisyklės pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal Akmenės rajono Vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Kaimo vietovės studija ir integruotos strategijos tobulinimas, siekiant gyvenimo kokybės gerinimo Akmenės rajono savivaldybės kaimo gyvenamojoje vietovėje“ I prioriteto 1 priemonę, įgyvendinamą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ supaprastintosios įgyvendinimo specialiosios taisyklės.                                                                aktualios nuo 2013-06-13      aktualios nuo 2013-08-29          aktualios nuo 2013-12-16

aktualios nuo 2014-02-10

Priedai:

2. Vidaus tvarkos aprašas.    aktualus nuo 2014-09-16

<<Atgal