1. Specialiosios taisyklės  pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal Akmenės rajono Vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Kaimo vietovės studija ir integruotos strategijos tobulinimas, siekiant gyvenimo kokybės gerinimo Akmenės rajono savivaldybės kaimo gyvenamojoje vietovėje“ II prioriteto priemonę, įgyvendinamą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“.

2. Vidaus tvarkos aprašas.               aktualus nuo 2014-09-16. 

<<Atgal