2

Vietos projektas „Kivylių kaimo geriamojo vandens kokybės gerinimas“

Vietos projektas „Simono Daukanto paminklo ir jo aplinkos sutvarkymas Papilės miestelyje“

Ventos miesto bendruomenės centras „Prie Ventos“ vietos projektas “Ventos amfiteatro žiūrovų sėdimų vietų rekonstrukcija”

http://Sablauskių kaimo bendruomenė „Žiburys“ vietos projektas “Viešųjų erdvių sutvarkymas Sablauskių ir Kairiškių kaimuose”

Vietos projektas „Akmenės rajono vaikų globos namų globotinių užimtumo kokybės gerinimas“

Šapnagių kaimo vietos projektas „Bendruomenės namai – kaimo šviesulys“

Kruopių kultūros namai – seniūnijos kultūros ir poilsio židinys

Vietos projektas „Kamanų gamtinio rezervato infrastruktūros pritaikymas neįgaliųjų ekologiniampažintiniam lankymui“

Vietos projektas „Akmenės Šv. Onos bažnyčios tvarkyba“

Vietos projektas „Kalniškių kaimo bendruomenės pastato remontas“

Agluonų kaimo bendruomenės vietos projektas „Prikelkime parką naujam gyvenimui“

Vietos projektas „Alkiškių kaimo geriamojo vandens kokybės gerinimas“

Akmenės II kaimo vietos projektas „Gatvių apšvietimas – antras žingsnis į Akmenės II kaimo infrastruktūros gerinimą“

Vietos projektas “Všį Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Akmenės poliklinikoje teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų neįgaliesiems prieinamumo kokybės gerinimas“

Kruopių bendruomenės vietos projektas “Viešųjų erdvių sutvarkymas Kruopių miestelyje ir Spaigių kaime”

Automobilių sporto klubo “Extempas” vietos projektas “Automobilių sporto klubo „Extempas” naudojamos autokroso trasos sutvarkymas”

Paeglesių kaimo bendruomenės vietos projektas “Viešųjų erdvių sutvarkymas Eglesių, Paeglesių ir Dabikinės kaimuose”

Akmenės rajono veiklaus jaunimo Asociacijos “Šiaudinukai” vietos projektas “Aktyviam laisvalaikiui pritaikytų viešųjų erdvių sukūrimas Šiaudinėje ir Daubiškiuose”

Kaimo bendruomenės “Padvarėliai” vietos projektas “Ramybės slėnio, Sablauskių tvenkinio paplūdimio ir Ramučių parko sutvarkymas bendradarbiaujant vietos bendruomenėms”

Gelbėkit vaikus” Akmenės vaikų dienos centro “Akmenėliai” vietos projektas “Tradicinių amatų puoselėjimas Akmenėje įkuriant amatų kiemelį”

Purvių kaimo bendruomenės vietos projektas “Purvių kaimo bendruomenės namų statyba”

Akmenės rajono Papilės Simono Daukanto gimnazijos vietos projektas “Tradicinių amatų puoselėjimas Papilėje”

Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro vietos projektas “Tradicinių amatų puoselėjimas Klykolių sodžiuje”

Akmenės rajono savivaldybės administracijos vietos projektas “Aktyvaus poilsio parkų įrengimas Akmenės ir Ventos miestuose”