2023 m. sausio 10 d. įvyko pirmieji informaciniai darbinio pobūdžio susitikimai su Akmenės rajono savivaldos vadovais ir atstovais, Akmenės rajono socialinių paslaugų namų atstovais. Buvo susitikta su 3 seniūnijų, Akmenės, Papilės, Ventos, gyventojais, seniūnijos (kultūros, socialiniais) darbuotojais, biudžetinių įstaigų, bendruomenių, jaunimo ir kitų NVO atstovais. Susitikimuose dalyvavo konsultantai iš UAB “Konsultus”, padedantys rengti VPS.

Susitikimų metu  pristatytos kaimo plėtros 2023–2027 m. perspektyvos, identifikuojamos problemos ir poreikiai, konsultuojamasi ir tariamasi į kokias veiklos sritis nukreipti naujos strategijos lėšas.

Susitikimų metu aptartos socialinių paslaugų kryptys ir problemos, darbo su jaunimu perspektyvos ir paslaugos, turizmo plėtros perspektyvos.

 

2023 m. sausio 19 d. įvyko 3 informaciniai darbinio pobūdžio susitikimai su Akmenės rajono savivaldos atstovais, Naujosios Akmenės kaimiškosios seniūnijos, Kruopių seniūnijos gyventojais, seniūnijos (kultūros, socialiniais) darbuotojais, biudžetinių įstaigų, bendruomenių, jaunimo ir kitų NVO atstovais. Susitikta ir su Akmenės rajono verslo atstovais. Susitikimuose dalyvavo konsultantai iš UAB “Konsultus”, padedantys rengti VPS.

Susitikimų metu  pristatytos kaimo plėtros 2023–2027 m. perspektyvos, identifikuojamos problemos ir poreikiai, konsultuojamasi ir tariamasi į kokias veiklos sritis nukreipti naujos strategijos lėšas.

Susitikimų metu aptartos socialinių paslaugų, sveikatos, švietimo kryptys ir problemos, turizmo plėtros ir verslo perspektyvos.

2023 m. vasario 21 d. Akmenės rajono VVG administracija susitiko su Akmenės rajono savivaldybės meru Vitalijumi Mitrofanovu, administracijos direktore Aromeda Lauciene, investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėja Daiva Tušiene, žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vedėja Gražina Gauronskiene. Susitikimo metu buvo kalbėta apie susitikimų,  su gyventojais, NVO atstovais, kaimo bendruomenių, verslo atstovais, išsakyti poreikiai, norimos spręsti problemos, projektų idėjos. Iš savivaldybės išsakytos finansinės galimybės, atsižvelgiant į koofinansavimą ateityje, aptartos savivaldybės projektų idėjos ir prioritetinės sritys.