KOVO 17 D. 

SUSITIKIMAS SU KAIMO BENDRUOMENE „KLYKOLIŲ SODŽIUS“

Susitikimas vyko Klykolių kaime.

Dalyvavo: kaimo bendruomenės „Klykolių sodžius“ pirmininkė Antanina Plienienė, bei bendruomenės nariai Vidutė Ronkienė, Albina Griciutė, Aldona Rebrovienė, Loreta Vorienė, Audronė Šidlauskienė, Roma Vorienė, Domas Plienas, Svajūnas Jonuška.

susitikimai1

G. Urbaitienė informavo, kad šiandienos tikslas išsiaiškinti kaimo bendruomenės poreikius 2014-2020 m. Buvo paprašyta susitikimo dalyvių išsakyti esamas problemas bei idėjas ateinančiam 2014-2020 m. laikotarpiui. Bendruomenė buvo paskatinta ieškoti galimybių bendruomenės verlumo vystymui.

Bendruomenės nariai vieną iš poreikių įvardijo kapitališkai atnaujinti ir sutvarkyti istorines bažnyčios ir klebonijos pastatus ir teritoriją, pritaikant galimybę įtraukti į lankomų objektų sąrašą. Svarstant apie darbo vietų įkūrimą bendruomenės nariai apsvarstę visas galimybes ir poreikius pateikė paslaugų sąrašą į kurį įėjo kirpyklos, masažo, kosmetologės, buhalterės paslaugos. Taip pat vienas iš siūlymų buvo teikti paslaugas gyventojams, įsigyjant traktorių su inventoriumi, aplinkos priežiūrai. Kaip viena iš verslumo idėjų buvo pasiūlytas ir autoserviso įrengimas, įkuriant darbo vietą.

Bendruomenės pirmininkė A. Plienienė kaip puikią galimybę įvardijo ir mokymą, patirties sklaidą bendruomenėje, panaudojus atnaujintas bendruomenės patalpas edukacinių pamokų vedimui bei žvakininkystės amato puoselėjimui.

KOVO 18 D. 

SUSITIKIMAS SU KIVYLIŲ KAIMO BENDRUOMENE

Susitikimas vyko Kivylių kaime.

Dalyvavo: Kivylių kaimo bendruomenės pirmininkė Roma Kristinaitienė, bei bendruomenės nariai Vidmanta Jokubauskienė, Rasa Alseikienė, Gražina Vozbinienė, Sandra Viruišytė, Rima Dukavičienė, Daiva Dačienė, Renata Kaulienė, Laima Žymančienė, Albina Kryžienė, Laima Garbenienė.

G. Urbaitienė informavo, kad šiandienos tikslas išsiaiškinti kaimo bendruomenės poreikius 2014-2020 m. Buvo paprašyta susitikimo dalyvių išsakyti esamas problemas bei idėjas ateinančiam 2014-2020 m. laikotarpiui. Bendruomenė buvo paskatinta ieškoti galimybių bendruomenės verlumo vystymui.

susitikimai2

Bendruomenės pirmininkė R. Kristinaitienė įvardijo, kad bendruomenė turi gražų parką prie upės, vienas iš poreikių būtų prie upės įrengti paplūdimį, paplūdimio tinklinio aikštelę, pastatyti lauko treniruoklius, įsigyti žoliapjovę, aplinkos tvarkymui.

Kalbant apie bendruomenės verslumo vystymą bendruomenė įvardijo patalpų renginiams nuomą, siuvyklos paslaugą, maisto tiekimą į laukus.

KOVO 25 D.  

SUSITIKIMAS SU SABLAUSKIŲ KAIMO BENDRUOMENE „ŽIBURYS“

Susitikimas vyko Sablauskių kaime

Dalyvavo: Sablaukių kaimo bendruomenės „Žiburys“ kaimo bendruomenės pirmininkė Marijona Pelenienė, bei bendruomenės nariai Rasa Krištopaitienė, Jurgita Jagminaitė, Virginija Jagminienė, Stasys Šimas, Vanda Matienė, Zigmantas Matas.

G. Urbaitienė informavo, kad šiandienos tikslas išsiaiškinti kaimo bendruomenės poreikius 2014-2020 m. Buvo paprašyta susitikimo dalyvių išsakyti esamas problemas bei idėjas ateinančiam 2014-2020 m. laikotarpiui. Bendruomenė buvo paskatinta ieškoti galimybių bendruomenės verslumo vystymui.

Bendruomenės nariai iš kart pradėjo galvoti ir dalintis mintimis verslumo galimybes Sablauskių kaime. Bendruomenės narė Rasa Krištopaitienė įvardijo, kad būtų puiku įrengti amatų centrą, nes Sablauskių moterys užsiima įvairiais amatais. Dirbinius galėtų parduoti mugėse, turguje, švenčių metu ir pan. Bendruomenės nariai pasiūlė, kad centre taip pat galėtų veikti kirpykla, skalbykla ar vaisių džiovykla.

Kalbant apie bendruomenės verslumo vystymą kita verslo idėja, tai bendruomenės kepyklėlė, kurioje būtų parduodamos bandelės, duona, kurias gamintų ir receptus kurtų bendruomenės moterys.

Pirmininkė M. Pelenienė kaip poreikį įvardijo sportinio inventoriaus įsigijimą, taip pat reikalinga vandens gerinimo sistema ir kanalizacija.

KOVO 26 D.

SUSITIKIMAS SU AGLUONŲ KAIMO BENDRUOMENE

Susitikimas vyko Agluonų kaime.

Dalyvavo: bendruomenės pirmininkė Vida Špokauskienė, bendruomenės nariai Adolfina Lizdenienė, Lina Slimpytė, Aldona Noreikienė, Salomėja Jaugienė, Stefanija Jomantienė, Aurelija Špokauskaitė, Tomas Šiuipys.

G. Urbaitienė informavo, kad šiandienos tikslas išsiaiškinti kaimo bendruomenės poreikius 2014-2020 m. Buvo paprašyta susitikimo dalyvių išsakyti esamas problemas bei idėjas ateinančiam 2014-2020 m. laikotarpiui. Bendruomenė buvo paskatinta ieškoti galimybių bendruomenės verslumo vystymui.
susitikimai3

Vystant verslumą ir užimtumą kaime pirmininkė V. Špokauskienė kalbėjo, kad bendruomenė jau turi vieną projekto idėją, prie upės įrengti paplūdimį ir sukurti paslaugų paketą, į kurį įteitų valčių, vandens dviračių, vandens burbulų nuoma. Pirmininkė pridūrė, kad bendruomenei būtų gerai turėti ir sandėliavimo patalpas, kur galėtų laikyti visą įrangą ne sezono metu.

Bendruomenės nariai vieningai sutarė, kad bendruomenėje galėtų įsiskurti ir amatų namelis, nes bendruomenė turi įvairios įrangos vykdyti edukaciniams užsiėmimams

BALANDŽIO 7 D.

SUSITIKIMAS SU PAPILĖS SENIŪNIJOS BENDRUOMENĖMIS

Susitikimas vyko Papilėje.

Dalyvavo: Kairiškių kaimo bendruomenės pirmininkė Rita Masiulienė, Daubiškių gyvenvietės pirmininkas Romaldas Vaitiekus, Draginių kaimo bendruomenės pirmininkė Lina Ivaškevičienė, Papilės miestelio bendruomenės narė Jolanta Irnienė, Klaišių kaimo bendruomenės pirmininkė Irena Jarutienė.

G. Urbaitienė informavo, kad šiandienos tikslas išsiaiškinti kaimo bendruomenės poreikius 2014-2020 m. Buvo paprašyta susitikimo dalyvių išsakyti esamas problemas bei idėjas ateinančiam 2014-2020 m. laikotarpiui. Bendruomenė buvo paskatinta ieškoti galimybių bendruomenės verslumo vystymui.

Pirmiausia, buvo aptariama, kiek kiekviena bendruomenė dalyvavo pirmosios (2007-2013 metų) strategijos rengime. Kiekviena bendruomenė atskirai pristatė, kiek bendruomenės žmonių buvo prisidėję prie projektų įgyvendinimo, su kokiomis problemomis jos susiduria, taip įvertinant bendruomenių vidaus procesus.

Klaišių bendruomenė neturėjo projektų per VVG, Draginių kaimo bendruomenė taip pat neįgyvendino projektų per VVG, tačiau poreikis būtų kelionėms ir šventėms. Draginių kaimo bendruomenės pirmininkė Lina Ivaškevičienė akcentavo, kad kaimas neturi interneto, kaip poreikis būtų biblioteka, kurią įrengti būtų galima pradinės mokyklos patalpose.

susitikimai4

Vertinant bendruomenių ryšį su vietos verslu buvo prieita vieningos nuomonės, jog kiek gali vietos verslininkai tiek padeda, vertinant ne tik finansinę pagalbą.

Gintautė Urbaitienė pabrėžė, kad siekiant efektyvaus strategijos rengimo būtini bendruomenių poreikiai ir svarbi kiekvienos bendruomenės nuomonė. Buvo pasiūlyta aktualiausius poreikius išsakyti visiems atskirai.

Draginių kaimo bendruomenės pirmininkė Lina Ivaškeviečienė įvardijo, kad reikalingas kultūrinis gyvenimas, ekskursijų organizavimas, bendruomenių verslumo skatinimas bei tarpusavio bendravimas tarp bendruomenių.

Klaišių bendruomenės pirmininkė Irena Jarutienė pridėjo, kad reikalinga būtų apšviesti kaimo gatves, bei didelį dėmesį skirti jaunimui. Irena Jarutienė akcentavo jaunimo skatinimą, aktyvios veiklos organizavimą, taip pat socialinės paramos skatinimą (tarkim skalbyklos, dušo, pirties paslaugos).

Daubiškių bendruomenės pirmininkas Romaldas Vaitiekus pridėjo, kad kaip poreikis būtų  kavinukės įrengimas prie vaikų žaidimo aikštelės.

Papilės miestelio bendruomenės narė Jolanta Irnienė kalbėjo, kad pasitarusi su bendruomenės nariai nustatė, kad Papilėje norėtų įrengti arbatinę-kepyklėlę arba įsigyti mikroautobusiuką. Taip pat būtų aktualūs mokymai – susitikai su kitomis bendruomenėmis, kurios jau vysto verslą.

BALANDŽIO 7 D. 

SUSITIKIMAS SU VENTOS SENIŪNIJOS BENDRUOMENĖMIS

Susitikimas vyko Ventoje.

Dalyvavo: Ventos miesto atstovai Danutė Adomauskienė, Dovilė Pačerinskytė, VŠĮ Ventos Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos vaikų dienos centro atstovė Daiva Urbonė, Asta Jankauskienė Ventos vaikų lopšelio/darželio „Berželis“ atstovė, Ventos gimnazijos mokytoja Janina Lakačiauskienė, Paeglesių kaimo bendruomenės narė Irena Činkienė, Senojo Naujikų kaimo bendruomenės nariai: Egidijus Šemeklis, Skaistė Jokubauskienė, Valerija Petrokienė, Petras Navickas.

G. Urbaitienė informavo, kad šiandienos tikslas išsiaiškinti kaimo bendruomenės poreikius 2014-2020 m. Buvo paprašyta susitikimo dalyvių išsakyti esamas problemas bei idėjas ateinančiam 2014-2020 m. laikotarpiui. Bendruomenė buvo paskatinta ieškoti galimybių bendruomenės verslumo vystymui.

Pirmiausia, buvo aptariama, kiek kiekviena bendruomenė dalyvavo pirmosios (2007-2013 metų) strategijos rengime. Kiekviena bendruomenė atskirai pristatė, kiek bendruomenės žmonių buvo prisidėję prie projektų įgyvendinimo, su kokiomis problemomis jos susiduria, taip įvertinant bendruomenių vidaus procesus.

susitikimai5

Diskusijų metu buvo iškeltas pasiūlymas, kad naujoje strategijoje bendruomenės, kurios jau gavo paramą infrastruktūrai, nebegautų, o būtų suinteresuotos į socialinį verslumą.

Šiame susitikime taip pat kalbėta apie santykius tarp bendruomenių ir VVG, tarp bendruomenių ir vietos valdžios ir tarp bendruomenių ir vietos verslo. Dalyviai santykius su VVG vertina teigiamai. Santykius su vietos valdžia taip pat palankiai: gaunama pagalba, paskatinimas rašant projektus; socialinė pagalba (skiriamos lėšos); vyksta bendri renginiai visai seniūnijai. O santykių su verslu Paeglesių ir Senojo Naujikų kaimo bendruomenėse beveik nėra arba iš vis nėra, nes nesikreipia bendruomenės pagalbos. Ventos mieste santykiai su verslu vyksta sklandžiai, verslininkai noriai remia renginius vykstančius Ventoje.

Susitikimo dalyviai išsakė poreikius naujai plėtros strategijai. Finansuoti reikėtų šias sritis:

 • infrastruktūra (kaimų gatvių apšvietimas, pėsčiųjų takų, vaikų žaidimų aikštelių įrengimas);
 • jauno žmogaus verslumo skatinimas;
 • bendruomeniškumo skatinimas;
 • bendruomenių verslumo skatinimas;
 • kultūrą;

Senojo Naujikų kaimo bendruomenė siūlo, kad naujoje strategijoje būtų „mažesnių“ projektų, jų būtų daugiau ir parama galėtų pasinaudoti daugiau pareiškėjų. Taip pat teigia, jog reikia kaimo žmonėms daugiau žinių, aktyvumo skatinimo, kad būtų kas naudotųsi sutvarkyta infrastruktūra.

VVG padėkojo bendruomenių pirmininkams už dalyvavimą susitikime, pažymėjo, kad poreikiai bus užfiksuoti ir į juos būtų galima atsižvelgti rengiant Akmenės vietos veiklos grupės vietos plėtros strategiją.

BALANDŽIO 13 D. 

AKMENĖS RAJONO KAIMO BENDRUOMENIŲ IR TURIZMO ATSTOVŲ SUSITIKIMAS

Susitikimas vyko Akmenės krašto muziejuje, Akmenėje.

Dalyvavo: Šapnagių bendruomenės pirmininkė Regina Paulauskienė, Kruopių bendruomenės nariai: Danutė Kachabrišvili, Vitalija Damskienė, Meilutė Kaminskienė, Rasa Statkuvienė, Papilės miestelio seniūnas Antanas Vaičius, Šiaudinės kaimo bendruomenės narė Jelena Šiurkuvienė, kaimo bendruomenės „Ramučių užuovėja“ bendruomenės pirmininkė Elvyra Kateivienė ir narė Airida Čerpienė, kaimo bendruomenės „Klykolių sodžius“ pirmininkė Antanina Plienienė, narės Loreta Vorienė, Roma Vorienė, Kivylių kaimo bendruomenės pirmininkė Roma Kristinaitienė ir narė Rima Dukavičienė, Agluonų kaimo bendruomenės pirmininkė Vida Špokauskienė ir narė Lina Slimpytė, Akmenės bendruomenės nariai: Chelena Novogreckienė, Antanas Adomaitis, Sigitas Pocius, Rima Almanienė, Dabikinės bendruomenės narės Jolanta Venckienė, Daiva Pačerinskienė, Lietuvai pagražinti draugijos atstovas Vladas Beniušis, Ventos regioninio parko direktorius Andrius Almanis ir atstovas Justas Teišerskis, Akmenės krašto muziejaus direktorė Lionė Stupurienė.

G. Urbaitienė informavo, kad šiandienos tikslas išsiaiškinti kaimo bendruomenės poreikius 2014-2020 m. ir bendradarbiavimo galimybes tarp turizmo sektoriaus. Buvo paprašyta susitikimo dalyvių išsakyti esamas problemas bei idėjas ateinančiam 2014-2020 m. laikotarpiui. Bendruomenės buvo paskatintos ieškoti galimybių bendruomenės verslumo vystymui.

susitikimai5

Pirmiausia, buvo aptariama, kiek kiekviena bendruomenė dalyvavo pirmosios (2007-2013 metų) strategijos rengime. Kiekviena bendruomenė atskirai pristatė, kiek bendruomenės žmonių buvo prisidėję prie projektų įgyvendinimo, su kokiomis problemomis jos susiduria, taip įvertinant bendruomenių vidaus procesus.

Gintautė Urbaitienė pabrėžė, kad siekiant efektyvaus strategijos rengimo būtini bendruomenių poreikiai ir svarbi kiekvienos bendruomenės nuomonė. Buvo pasiūlyta aktualiausius poreikius išsakyti visiems atskirai.

Kruopių bendruomenės pirmininkė M. Kaminskienė kalbėjo, kad jų bendruomenė jau turi keletą įdėjų verlumo vystymui. Bendruomenės narės V. Damskienė ir R. Statkuvienė išsakė mintis:

 • Mikroautobuso įsigijimas – nuomos paslaugų teikimui.
 • Mobilus kavos verslas – įrangos įsigijimas, žaliavos įsigijimas, mokymai.
 • Sulčių spaudykla – mobili (priekaba) – sulčių spaudimo paslaugos.
 • Traktorius su inventoriumi – žemės įdirbimui, sniego valymui, žolės pjovimui.
 • Edukacinė programa „Per žalią kelią į sveikatą“.

Kruopių bendruomenės pirmininkė paminėjo, kad Kruopiuose vasarą vyksta jaunimo galiūnų varžybos, būtų labai gerai atnaujinti ir įsigyti papildomą įrangą ir inventorių varžyboms. Vykdant mokymą, patirties sklaidą kaime, Kruopių bendruomenės narė V. Damskienė pamonėjo, kad jų bendruomenė galėtų vykdyti socialinių – ekonominių įgūdžių ugdymą socialinės atskirties šeimoms.

Šapnagių kaimo bendruomenės pirmininkė paminėjo, kad jų bendruomenėje tiek vaikai, tiek suaugę puikiai dirba su moliu. Jiems reiktų molio degimo krosnies, jie galėtų pardavinėti pagamintus keramikinius suvenyrus, vesti edukacinę programą. Taip pat bendruomenės pirmininkė paminėjo, kad reiktų sutvarkyti parką, nes jame vyksta kultūriniai, bei kiti renginiai.

Kaimo bendruomenės „Ramučių užuovėja“ bendruomenės pirmininkė kalbėjo, kad jų bendruomenei reikalingos skelbimo lentos, lėšos gatvių asfaltavimui, sporto aikštyne reikalingi suoliukai senjorų poilsiui.

 Akmenės bendruomenės nariai taip pat išsakė savo poreikius:
 • Įvaizdžio studijos įkūrimas (miesto, kraštovaizdžio gerinimui).
 • Tapybos ir drožybos plenerų organizavimas.
 • Įrengti buitinių paslaugų teikimo struktūrą (siuvykla, valykla).
 • Ekologinių – aromatinių augalų ūkio steigimas (vaistinių, prieskoninių augalų auginimas).
 • Reikalingas vietinės vandens sistemos tvarkymas.
 • Parkų sutvarkymas.

Šiaudinės kaimo bendruomenės narė J. Šiurkuvienė kalbėjo, kad jų bendruomenė galėtų vystyti „švietėjiškus“ projektus (sveikatos, lytinio švietimo, įvairūs prevenciniai). Šiaudinė turi labai seną ir gražią bažnyčią, kurią galėtų populiarinti. Skatinti savanorystę lankat, bei padedant senjorams kaime. Taip pat J. Šiurkuvienė pabrėžė, kad būtina gerinti vandens tiekimo sistemą.

Dabikinės bendruomenės narė J. Venckienė kalbėjo, kad jų kaime reikalingas gatvių apšvietimas, būtina rekonstruoti vandentiekio sistemą.

Ventos regioninio parko direktorius A. Almanis kalbėjo, kad Ventos regioninis parkas galėtų koordinuoti kaimo bendruomenių suvenyrų pardavimą, bei turistus nukreipti į kaimo bendruomenes, kuriose vyksta įvairios edukacinės programos, užsiėmimai. Bendruomenių atstovai pritarė tokiam bendradarbiavimui. Akmenės krašto muziejaus direktorė L. Stupurienė taip pat pritarė idėjai skatinti bendruomenių veiklų populiarinimą, bei bendruomenių suvenyrų gaminimui.

Akmenės r. VVG padėkojo visiems už dalyvavimą susitikime, pažymėjo, kad poreikiai bus užfiksuoti ir į juos būtų galima atsižvelgti rengiant Akmenės vietos veiklos grupės vietos plėtros strategiją.

BALANDŽIO 16 D.

SUSITIKIMAS SU AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO, SPORTO, SOCIALINĖS SRITIES SPECIALISTAIS

Susitikimas vyko Akmenės rajono savivaldybėje.

Dalyvavo: Akmenės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė) Arnolda Ruškienė , Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė Vida Vaičiūnienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Zita Stanislauskienė, Akmenės jaunimo apskritojo stalo atstovai Rimvydas Žilaitis ir Tomas Martinaitis,  Akmenės VDC „Akmenėliai“ direktorė Dalia Janina Šileikienė, VšĮ Ventos Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos vaikų dienos centro atstovė Daiva Urbonė, Akmenės rajono stalo teniso „Mažoji raketė“ narys Kęstutis Barauskas.

Pirmininkas informavo, kad šiandienos tikslas išsiaiškinti potencialių pareiškėjų vietos projektų poreikį būsimajai 2015-2020 m. strategijai. Taip pat trumpai papasakojo apie naująjį laikotarpį, kad viena iš galimų krypčių yra susijusi su jaunimu, taip pat su informavimu bei mokymu, su socialine bei užimtumo sritimis.

Pirmasis pasisakė Tomas Martinaitis, kuris teigė, kad jaunimo problemos jau yra išanalizuotos. Viena iš problemų tai, kad nėra specializuotų jaunimo erdvių, kur jie galėtų vykdyti įvairias veiklas. Kita problema su kuria susiduria jaunimas, tai įsidarbinimo sąlygų nebuvimas Akmenės rajone, sunku jaunam žmogui susirasti darbą pagal specialybę. Akmenės r. VVG naujoje strategijoje galėtų skatinti jaunų žmonių įdarbinimą, taip pat padėti kurti erdves jaunimui bei vykdyti „minkštuosius“ projektus, kurių metu būtų skatinamas jaunimo užimtumas (pvz. Dviračių žygiai). Bendruomenės galėtų kurti daugiafunkcinius centrus, kuriuose kaimo jaunimas turėtu erdvę savo veikloms. Organizuoti mokymo programas kaimo jaunimui. Prioritetas VVG strategijoje turėtų būti tiems projektams, kuriuos teikia jaunimas bei tiems, kurie įkuria darbo vietas jaunimui. Projekto vadovė Gintautė Uraitienė pritaria tokiai minčiai ir siūlytų skatinti jaunimą mokytis, įsitraukti į veiklą per projektų įgyvendinimą.

susitikimai7

Arnolda Ruškienė teigia, kad aktualiausia investuoti į amatų kiemelius ir erdvių sutvarkymą, kurio metu ir būtų didinamas užimtumas ne tik jaunimo, bet ir visų kaimo gyventojų. Vienas iš pareikštų poreikių – tai plėtoti atvirus jaunimo centrus. Tačiau čia susiduriama su problema, kad reikia mažiausiai dviejų darbuotojų. Dar vienas būdas didinti jaunimo užimtumą – tai jaunimą įtraukti į savo bendruomenių veiklą. Nedirbančių ir nesimokančių jaunų žmonių šiuo metu rajone yra net 44.

Akmenės vaikų dienos centro „Akmenėliai“ direktorė svarstė, kad jei galėtų suburti jaunimo dalį, kuri neprisitaiko prie bendruomenės arba yra nesenai atvykę, teikti jiems įvairias paslaugas. Jaunimas galėtų užsiimti šiame dienos centre bendra veikla su senjorais, dalintis patirtimi ir mokytis vieni iš kitų. Iš dalies pačios bendruomenės turėtų motyvuoti jaunimą veiklai bei įtraukti į savo veiklą (kaimo bendruomenė kuruoja jaunimą, o jaunimas veikia). Taip pat šis dienos centras galėtų teikti įvairias mokamas socialines paslaugas senjorams, tokias kaip langų valymas, tvarkymas, pagalba tiems, kurie patys nesugeba kažko padaryti.

Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė teigė, kad naujame laikotarpje reikėtų investuoti į vaikų dienos centrus, taip padedant vaikams, kurie nepritampa prie visuomenės, kurie yra nusikaltę ir pan. Papilėje nėra centro kur žmonės galėtų rinktis ir užsiimti įvairia veikla. Savivaldybės teritorijoje yra įrengtos vietos kur žmonės gali gauti paslaugas, tokias kaip maudymos, drabužių skalbimo, tačiau jų yra nedaug, trūksta finansavimo toms paslaugoms plėstis. Taip pat tokiose vietos yra skatinama savanorystė. Dalia Janina Šileikienė pasakojo, kad finansavimo dienos centrams vykdyti tokiai veiklai tikrai nepakanka, trūksta darbuotojų, didelė darbuotojų kaita, savanorių mažėja. Norint teikti soc.paslaugas žmonėms, reikia įtraukti ir jaunimą, taip didinant užimtumą jų. O tai padaryti reikia ne tik motyvacijos bet ir finansinės paramos priemonėms, maitinimui ir pan. Vaikų dienos centrai galėtų organizuoti kartu su VVG renginius (amatų liaudies motyvais, gatvės šokius ir pan.).

Daiva Urbonė pasakojo, kad Ventoje vystosi savanorystė, įsitraukia NVO į veiklą. Naujajame laikotarpyje prioritetais galėtų būti socialinės atskirties mažinimas bei savanorystės skatinimas. Reikia skatinti įsitraukimą į bendruomenių veiklą „visų sluoksnių“ žmones.

Kalbant apie sporto sritį, tai Akmenės rajone yra gan daug NVO užsiimančiu sportu, tačiau trūksta lėšų joms vystytis. Yra 14 sporto klubų, kuriuose yra apie 595 narius, bet nėra sukauptos materialios bazės. Sporto klubai susiduria su tokiomis problemomis kaip vežiojimu į rungtynes – nėra transporto arba nėra lėšų. Reikėtų skirti lėšų nacionaliniams ir tarptautiniams renginiams. Taip pat turi mažai erdvės kur vykdyti užsiėmimus, pvz., Akmenėje yra tik viena sporto salė gimnazijoje. Taigi reiktų investuoti į infrastruktūrą, sukurti sąlygas sportininkams sportuoti ir įrangos atnaujinimui skirti lėšų.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistės nuomone, reikėtų strategijoje numatyti skirti lėšas daugiafunkcinių aikštelių kaimo bendruomenėse kūrimui, jaunimo centrų, lauko treniruoklių įrengimui, sporto klubų inventoriaus įsigyjimui. Reikėtų organizuoti įvairius renginius, stovyklas sportininkams, kurti įvairias kaimo žmonių sveikatingumo programas. Vienas iš prioritetų galėtų būti kooperuotų kelių organizacijų projektai.

Apibendrinus šį susitikimą galima akcentuoti tokius pagrindinius prioritetus: erdvių sutvarkymas jaunimui, sportininkams, bendruomenės įtraukia jaunimą į savo veiklą, prioritetas jaunimo projektams bei kooperuotų kelių organizacijų, verslui, kuris įdarbina jaunimą, bendra senjorų ir jaunimo veikla, pagalba jaunimui adaptuotis bendruomenėje, taip pat pagalba žmonėms, kuriems reikia soc. paslaugų. Svarbus aspektas, tai inventoriaus įsigijimo finansavimas.

BALANDŽIO 21 D. 

SUSITIKIMAS SU AKMENĖS RAJONO TURIZMO ATSTOVAIS

Susitikimas vyko Akmenės rajono savivaldybėje.

Dalyvavo: Kamanų VGR direkcijos vyr. specialistai Vaidotas Grigaliūnas ir Kristina Grigaliūnienė, Akmenės krašto muziejaus direktorė Lionė Stupurienė, Kruopių bendruomenės atstovės Meilutė Kaminskienė ir Vitalija Damskienė, kaimo bendruomenės „Klykolių sodžius“ pirmininkė Antanina Plienienė, Akmenės aeroklubo atstovas Klemas Inta.

Pirmininkas informavo, kad šiandienos tikslas išsiaiškinti potencialių pareiškėjų vietos projektų poreikį būsimajai 2015-2020 m. strategijai. Buvo paprašyta susitikimo dalyvių išsakyti esamas problemas bei idėjas ateinančiam laikotarpiui, nes viena iš galimų Vietos plėtros strategijos krypčių yra susijusi su turizmu.

Kamanų atstovai teigė, kad labiausiai trūksta informacijos ką galima aplankyti Akmenės rajone, trūksta reklamos lankomiems objektams. Būtų galima sukurti filmą vokiečių, anglų, rusų kalbomis apie Akmenės rajoną, lankytinas vietas, turizmo plėtojimą. Kamanų rezervato siūlymu, puiki idėja įkurti skulptūrų parkelį prie Kamanų VGR direkcijos. Nuo direkcijos iki Akmenės gamtos ir kultūros parko nutiesti taką bei padaryti erdvę aikštelę. Tokie takai ir aikštelės galėtų atsrasti ir prie kitų lankytinų vietų. Apjungus visas Akmenės rajono organizacijas įkurti turizmo centrą, kuriame būtų galimybė gauti lankstinukus apie lankomas rajono vietas, žemėlapius. Taip pat informacija turi būti prieinama vienoje internetinėje svetainėje, skirtoje tik Akmenės r. turizmui.

susitikimai8

Pirmininkas A. Bučys informavo, kad turizmo centro funkcija yra priskirta Akmenės muziejui. Akmenės muziejaus direktorė teigė, kad muziejuje trūksta vieno etato, šį etatą galėtų išlaikyti pats muziejus, o jo pagrindinė veikla būtų organizuoti įvairias veiklas susijusias su turizmu, skleisti informaciją apie Akmenės r. turizmą. Šios pareigybės veikla, t.y. įvairių renginių organizavimas,  galėtų finansuotis per ES fondo lėšas. Paragių dvaras gera vieta pritraukti turistą. Ten galėtų būti vykdoma edukacinė programa (tradicinės pirties programa), net gi galėtų vykdyti socialinį verslą. Akmenės rajone taip pat trūksta nuorodų-ženklų į lankomus objektus, kai kurios lankytinos vietos yra sunkiai privažiuojamos. Reikalinga investicija pagerinti sąlygas lankytinų vietų prieinamumui. Akmenės muziejaus direktorės nuomone, Akmenės r. VVG galėtų nusimatyti busimoje strategijoje organizuoti įvairius renginius apie kultūros paveldą, o turizmo srityje dirbantys asmenys turėtų kurti bendrą produktą bei dalytis gerąja patirtimi.

Norint skatinti turizmą Akmenės rajone, reikia vystyti partnerystės idėją. Kruopių bendruomenės siūlymu galėtų atsirasti organizacijų bendra idėja „Aplankyk Akmenę per vieną dieną“ ar panašiai, kur būtų sudaryta programa ir maršrutas, pritaikytas turistui. Taip pat reikėtų investuoti į aikšteles, pritaikytas keliaujantiems, kad pritaukti turistus keliaujančius su kemperiais. Taip būtų sudarytos palankios sąlygos vystyti turizmą šeimoms.

 Susitikimo pabaigoje dalyviai apibendrino, kad turizmo sektoriaus didžiausia problema susijusi su informacijos sklaidos apie turizmą Akmenės rajone nebuvimą, taip pat kad nėra institucijos, kuri tą informacijos sklaidą valdytų.

GEGUŽĖS 6 D. 

SUSITIKIMAS SU AKMENĖS RAJONO VERSLININKAIS

Dalyvavo: UAB „AVASTATA“ direktorius Arnius Bijanskis, IĮ „MVK3“ direktorius Dovydas Gerdauskis, vietos ūkininkas Gedas Adomaitis, UAB „VENTRIGA“ vadovas Algirdas Gargasas, UAB „NEKTUR“ vadovas Alvydas Guginis, MB „Ventos statyba“ atstovas Kęstutis Stupuras, UAB „Arunta ir Ko“ direktorius Arūnas Šnaras, verslininkų asociacijos pirmininkas Alius Valinčius.

Pirmininkas informavo, kad šiandienos tikslas išsiaiškinti potencialių pareiškėjų vietos projektų poreikį būsimajai 2014-2020 m. strategijai. Taip pat trumpai papasakojo apie naująjį 2014-2020 m. laikotarpį.

Pirmasis pasisakė Alius Valinčius, kuris teigė, kad visų pirma reikėtų kurti verslo klubus mokyklose, taip įtraukiant bei supažindinant jaunimą su verslo subtilybėmis. Reikėtų skatinti verslininkus bendradarbiauti su jaunimu, palaikyti jų idėjas, prisidėti prie projektų įgyvendinimo. Skatinti jaunimo mentorystę, organizuoti susitikimus su kitais rajonais, regionais, dalintis gerąja patirtimi, taip pat organizuoti verslininkams savo įmonėse atvirų durų dienas, kurių metu jauni asmenys galėtų atvykti ir pasižiūrėti kaip vyksta darbo procesas. A. Valinčius pasiūlė jaunimo verslumo skatinimą kaip vieną iš būsimoios strategijos krypčių.

susitikimai9

Arnius Bijanskis pasiūlė oriantuoti jaunimą į informacines technologijas, nes šiandien jaučiamas didelis trūkumas Akmenės rajone darbuotojų, kurie išmanytų informacines technologijas. Toks jaunimas būtų paklausus darbo rinkoje bei galėtų imtis savo verslo.

Gedas Adomaitis minėjo, kad reikėtų investuoti į smulkiuosius amatininkus Akmenės rajone. Taip pat kalbant apie naująjį laikotarpį, reikėtų ugdymą bei skatinimą atskirti dviem kryptimis – jaunimo ir verslininkams. Taip pat galėtų teikti pirmenybę tiems pareiškėjams, kurie pirmą kart teikia paraiškas arba jau yra teikę ne daugiau kaip du kartus. Dar vienas privalumas teikiant paraiškas galėtų būti, jei asmuo ar organizacija priklauso verslininkų asociacijai.

Dovydas Gerdauskis kalbėjo, kad reikia daryti dažniau susitikimus ir ne tik tarp verslininkų, bet ir su nevyriausybinėmis organizacijomis, kurios planuoja užsiimti kažkokia veikla ar gamyba, kad išsiaiškintų vieni kitų poreikius. Verslininkai mielai pirktų jiems reikalingų prekių iš bendruomenių.

Apibendrinus šį susitikimą galima akcentuoti tokius pagrindinius prioritetus: verslininkų bendradarbiavimas su jaunimu bei nevyriausybinėmis organizacijomis, bendri projektai, mentorystės skatinimas jaunimo tarpe, jaunimą oriantuoti daugiau į informacines technologijas, taip pat finansuoti smulkiuosius amatininkus. Svarbus aspektas, teikiant paraiškas naujajam laikotarpiui, prioritetas – pasinaudojusiems paramą ne daugiau kaip du kartus bei priklausymas verslininkų asociacijai.

GEGUŽĖS 7 D. 

SUSITIKIMAS SU AUTOMOBILIŲ SPORTO KLUBU „EXTEMPAS“

Dalyvavo: Automobilių sporto klubo „Extempas“ atstovai Margarita Skabeikienė, Raimonda Stoncelytė, Elvinas Skabeikis, Andrius Skabeikis, Dovilė Jankauskytė, Laimonas Skabeikis, Vytautas Skabeikis.

Pirmininkas informavo, kad šiandienos tikslas išsiaiškinti potencialių pareiškėjų vietos projektų poreikį būsimajai 2014-2020 m. strategijai. Trumpai pristatė naująjį laikotarpį.

Automobilių sporto klubas „Extempas“ sėkmingai dalyvavo Akmenės r. VVG 2007-2013 m. laikotarpyje. Naujajame laikotarpyje turi nusimatę didelį projektą. Margarita Skabeikienė pasakojo, kad šiuo metu jau yra planuose sudėlioti etapai socialinio verslo pradžiai. Šis klubas planuoja įrengti slidinėjimo trasą klubo teritorijoje. Šiuo metu yra nedidelis sustumtas kalnas, kurį reikėtų padidinti bei įrengti keltuvą. Taip pat reikėtų įrangos sniegui gaminti. Norint pradėti plėtotį šį verslą, sporto klubas planuoja pastatyti bei įrengti pastatą, kuriame poilsiautojai galėtų persirengti bei pasilikti daiktus. Taip pat būtų įrengtos administracinės patalpos, kavinukė, kurioje galėtų sušilti ir papietauti, mini spa, kurioje būtų atliekami masažai ir pan. Planuojama teikti ir nakvynės paslaugas bei įrengti aikštelę, kad poilsiautojai galėtų apsistoti su kemperiais. Šias paslaugas galėtų teikti ir kitos organizacijos, kurios sutiktų bendradarbiauti ir taptų partneriais numatomo projekto.

Šis projektas reikalauja didelių investicijų, todėl automobilių sporto klubas tikisi prisitraukti kelis finansavimo šaltinius bei įgyvendinimo partnerius ir įgyvendinti projektą etapais. Šiuo metu reikia nemažos investicijos parengti projekto techninį planą.

Apibendrinus šį susitikimą galima akcentuoti, kad automobilių sporto klubas „Extempas“ planuoja socialinį verslą Akmenės rajone bei siekia suburti kelias organizacijas, kad bendradarbiautų ir verslą kurtų drauge.

GEGUŽĖS 8 D. 

SUSITIKIMAS SU BENDRUOMENĖMIS DĖL BENDRUOMENIŲ VERSLUMO PROJEKTŲ IDĖJŲ PRISTATYMO

Dalyvavo: Akmenės r. VVG valdyba ir nariai: Svajūnas Vilkas, Vitalija Žakienė, Edita Daniela Statkienė, Algirdas Bučys, Gedas Adomaitis, Rimvydas Žilaitis. Bendruomenių atstovai: Kruopių bendruomenės pirmininkė Meilutė Kaminskienė ir narės Vitalija Damskienė, Danutė Kachabrišvili, kaimo bendruomenės „Klykolių sodžius“ pirmininkė Antanina Plienienė ir narys Domas Plienas, Agluonų kaimo bendruomenės „Zubovų dvaras“ pirmininkė Vida Špokauskienė ir narė Lina  Slimpytė, ASK „Extempas“ pirmininkė Margarita Skabeikienė ir narys Elvinas Skabeikis.

Pirmininkas informavo, kad šiandienos tikslas aptarti visų organizacijų verslo projektų idėjas.

Patys pirmieji savo verslo projekto idėją pristatė bendruomenė „Klykolių sodžius“. Bendruomenės pirmininkė A. Plienienė kaip puikią verslo projekto idėją įvardijo, mokymą, patirties sklaidą bendruomenėje, panaudojus atnaujintas bendruomenės patalpas edukacinių pamokų vedimui bei žvakininkystės amato puoselėjimui. Pirmininkė pasakojo, kad galėtų organizuoti edukacinius užsiėmimus vaikams, moksleiviams ir įvairioms grupėms. Užsiėmimo metu būtų liejamos žvakės, kurios pasigaminus būtų dovanojamos klientams. VVG valdybos narė V. Žakienė paklausė, kokia būtų edukacinės programos kaina ir kiek žmonių turėtų dalyvauti užsiėmime? Pirmininkė A. Plienienė kalbėjo, kad galutinai dar nėra nustatę edukacinio užsiėmimo kainos grupei. Tačiau grupę turėtų sudaryti ne mažiau 10 asmenų.

Vystant verslumą ir užimtumą, Agluonų kaime, pirmininkė V. Špokauskienė pristatė bendruomenės projekto idėją. Bendruomenė prie upės įrengtų paplūdimį ir sukurtų paslaugų paketą, į kurį įteitų valčių, vandens dviračių, vandens burbulų nuoma. Šiomis paslaugomis naudotųsi viso rajono vaikai, bei suaugusieji. V. Špokauskienė pabrėžė, kad sezono metu yra labai daug žvejų, kurie norėtų išsinuomoti valtis žvejybai. Paslaugų kainų dar nėra nustatę, bet jos būtų priimtinos kiekvienam. Taip pat pirmininkė pridūrė, kad bendruomenei būtų gerai turėti ir sandėliavimo patalpas, kur galėtų laikyti visą įrangą ne sezono metu.

susitikimai10

Kruopių bendruomenės pirmininkė M. Kaminskienė paminėjo, kad jų bendruomenė turi keletą įdėjų verlumo vystymui. Bendruomenės narė V. Damskienė pristatė projektų idėjas:

 • Mikroautobuso įsigijimas – nuomos paslaugų teikimui.
 • Mobilus kavos verslas – įrangos įsigijimas, žaliavos įsigijimas, mokymai.
 • Sulčių spaudykla – mobili (priekaba) – sulčių spaudimo paslaugos.
 • Traktorius su inventoriumi – žemės įdirbimui, sniego valymui, žolės pjovimui.
 • Edukacinė programa „Per žalią kelią į sveikatą“.

ASK „Extempas“ pirmininkė M. Skabeikienė su sūnumi E. Skabeikiu pristatė automobilių sporto klubo projekto idėją. Prezentacijos metu visiems buvo pristatyta vieta, kur automobilių sporto klubas yra įsikūręs ir kaip atrodo autokroso trasa, kokie darbai buvo padaryti. Trasos atnaujinimui ir modernizavimui buvo pasinaudota ir Akmenės r. VVG parama. Pirmininkė kalbėjo, kad jų idėja būtų įrengti slidinėjimo trasą su pramogų kompleksu. Kadangi toje vietoje kur įrengta trasa yra supilti kalnai, kurie galėtų būti pritaikyti slidinėjimo trasai. Administraciniame pastate būtų sukurtas pramogų kompleksas su masažo kabinetu, kavinuke, apgyvendinimo kambariais, sporto sale. Akmenės r. VVG pirmininkas A. Bučys pagyrė originalią idėją, tačiau pabrėžė, kad VVG paramos tikrai neužtektų idėjos įgyvendinimui. Pirmininkas kalbėjo, kad reikėtų ieškoti papildomų finansavimo šaltinių. M. Skabeikienė pritarė A. Bučiui, taip su paminėjo, kad su dideliu noru ir ryžtų idėją stengsis įgyvendinti.

Visi valdybos nariai pagyrė bendruomenes už idėjų gausą ir palinkėjo sėkmingai įgyvendini jas.