Taisyklės ir dokumentų formos – paraiškos formos, Akmenės rajono vietos veiklos grupės patvirtintos taisyklės, kurios reglamentuoja projektų, įgyvendinamų pagal Akmenės rajono vietos plėtros strategiją, rengimą, kiti dokumentai

Kvietimo Nr. 1 taisyklės ir dokumentų formos

Kvietimo Nr. 2 taisyklės ir dokumentų formos

Kvietimo Nr. 3 taisyklės ir dokumentų formos

Kvietimo Nr. 4 taisyklės ir dokumentų formos

Kvietimo Nr. 5 taisyklės ir dokumentų formos

Kvietimo Nr. 6 taisyklės ir dokumentų formos

Kvietimo Nr. 7 taisyklės ir dokumentų formos

Kvietimo Nr. 8 taisyklės ir dokumentų formos

Kvietimo Nr. 9 taisyklės ir dokumentų formos

Kvietimo Nr. 10 taisyklės ir dokumentų formos

Kvietimo Nr. 11 taisyklės ir dokumentų formos