Akmenės rajono vietos veiklos grupė pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“ įgyvendindama tarptautinio bendradarbiavimo projektą „Vietos veiklos grupių partnerystė ir bendradarbiavimas organizuojant bendrus renginius, pristatant visuomenei tradicines šventes ir amatininkų patirtį“, (paraiškos Nr. 4T-KS-12-1-0006-PR001). Projekto partneriai vietos veiklos grupė “Pakruojo rajono partnerystė” ir  Latvijos vietos veiklos grupės „Dobeles rajona lauku partneriba”.

[SLGF id=1305]

2013 metų rugpjūčio 9-10 dienomis vyko Akmenės rajono vietos veiklos grupės pleneras, Akmenės rajone.

Plenero medžiaga http://www.youtube.com/watch?v=YS7uobZ1hiw

Akmenės rajono vietos veiklos grupė 2013 metų rugpjūčio 17 dieną suorganizavo Akmenės rajono bendruomenių vasaros šventę „Vasaros pabaigtuvės“.

Šventės medžiaga http://www.youtube.com/watch?v=njOdp5TQc70