Akmenės rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimą ir administravimą reglamentuojantys teisės aktai:

1. LR Žemės ūkio ministro 2014-08-26 įsakymas Nr. 3D-343 DĖL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

2.  LR Žemės ūkio ministro 2015-05-04 įsakymas Nr. 3D-343 DĖL VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ, ĮGYVENDINAMŲ BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS BŪDU, ATRANKOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

3.  LR Žemės ūkio ministro 2016-01-08 įsakymas Nr. 3D-8 DĖL VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ, ĮGYVENDINAMŲ BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS BŪDU, ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

4.  LR Žemės ūkio ministro 2014-12-03 įsakymas Nr. 3D-925 DĖL SUTEIKTOS PARAMOS PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMĄ VIEŠINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO