UAB “Garso projektai” verslo projekto “„UAB „Garso projektai“ plėtra kaimo vietovėje“(Nr. AKME-LEADER-6a-D-10-1-2018) tikslas – vykdyti smulkiojo verslo plėtrą kaime, sukuriant naujas darbo vietas bei papildomų pajamų šaltinius.

Įmonė planuoja įsigyti papildomos įrangos, kuri suteiks galimybes teikti aukštesnės kokybės didesnės apimties paslaugas, taip pat teikti paslaugas platesniam užsakovų ratui, todėl bus plečiama pareiškėjo veikla, o tam bus reikalingos papildomos darbo vietos. Plečiant įmonės veiklą, bus suskurti papildomi pajamų šaltiniai. Visa projekto biudžete numatyta įsigyti įranga yra būtina įmonės veiklos vykdymui – renginių organizavimui.

Planuojama įsigyti garso įrangą, kurią sudaro: žemų dažnių garso kolonėlės – 12 vnt., aukštų ir vidutinių dažnių garso kolonėlės – 18 vnt., garso stiprinimo sistema – 1 vnt., garso valdymo sistema – 1 vnt.

Planuojama sukurti 3 naujas darbo vietas (etatus).