Pareiškėja vykdo pramogų ir poilsio organizavimo veiklą. Veiklos vykdymui yra reikalinga papildoma garso įranga – vidutinio ir aukšto dažnio garso kolonėlės (2 vnt.) ir žemo dažnio garso kolonėlės (2 vnt.), kurių pareiškėja neturi ir kuri yra reikalinga, siekiant užtikrinti aukštą renginio kokybę. Planuojamos projekto išlaidos yra tiesiogiai susijusios su veiklos vykdymu, t.y. renginių organizavimu, kadangi šios vidutinio ir aukšto dažnio  kolonėlės ir žemo dažnio garso kolonėlės yra tiesiogiai naudojamos renginio įgarsinimui. Jos skirtos ne žiūrovams, kaip paprastos garso kolonėlės, o atlikėjui, kaip artimo klausymo sistema. Jos yra pastatomos prieš atlikėją ir pagal atlikėjo reikalavimus įgalina keisti garso sklidimo kampą ar kitus parametrus, siekiant pagerinti atlikėjo darbo kokybę renginio metu. Projekto tikslas – vykdyti smulkiojo verslo plėtrą kaime, sukuriant naujas darbo vietas bei papildomų pajamų šaltinius Laukiamas rezultatas: 1) Geresnės gyvenimo sąlygos kaimo vietovėje. 2) Geresnės įsidarbinimo galimybės kaimo vietovėje. 3) Įsigyta įmonės veiklai reikalinga įranga. 4) Sukurtos (0,5 etato) ir išlaikytos (3,125 etato) darbo vietos – 3,625 etatai.

Prašoma paramos suma – 14 700, Eur, bendra projekto vertė – 21 000,00 Eur.