Vietos projekto „Akmenės baldai“ (NR. LEADER-14-AKMENĖ-06-012) įgyvendinimo pradžia 2014 m. spalio 31 d., o planuojama pabaiga 2015 m. kovo 31 d.

Bendrasis tikslas – remti labai mažų įmonių ir kitų smulkiojo verslo iniciatyvų kūrimąsi ir plėtrą kaime, skatinant ne žemės ūkio srities veiklą, sukuriančią naujų darbo vietų bei papildomų pajamų šaltinių, ir tokiu būdu gerinti gyvenimo kokybę kaime.

Projekto metu numatoma įsigyti baldų gamybos įrangą ir pradėti teikti baldų gamybos paslaugas. Bus sukurtos dvi darbo vietos.