Vietos projektas „Akmenės Šv. Onos bažnyčios tvarkyba“ (Nr. LEADER-11-AKMENĖ-02-001) pradėtas 2012 m. kovo 1 d., planuojama projekto pabaiga 2013 m. gegužės 31 d.

Akmenės Šv. Onos parapija yra viena iš Telšių vyskupijos parapijų esanti Akmenės seniūnijoje. Parapijai nuosavybes teise priklauso Akmenės katalikų Šv. Onos bažnyčia ir tvora bei žemės sklypas. Šią bažnyčią, lanko Akmenės seniūnijos 1693 kaimo gyventojai ir gyventojai iš kitų kaimų.Joje laikomos mišios, atliekami bažnytiniai patarnavimai (krikštas, santuoka ir kt.), organizuojami sakraliniai renginiai.

Tačiau šios nekilnojamosios kultūros vertybės, įregistruotos Kultūros vertybių registre, būklė patenkinama, nuostabios varpinės savybės neatsiskleidžiamos. Architektūrinę vertę turinčio statinio traukos centro funkcija silpsta.

Vietos projekto, kuriuo siekiama atlikti Akmenės Šv. Onos bažnyčios tvarkybą, įgyvendinimas turi didelę reikšmę Akmenės rajonui, siekiant išnaudoti vietos potencialą, norint užtikrinti vieningą, kultūringą ir ekonomiškai patrauklią aplinką kaimo gyventojams taip pagerinant jų gyvenimo kokybę.

Atlikti bažnyčios tvarkybos darbai užtikrina, kad būtų prailgintas jos gyvavimo laikas, pastato konstrukcijos būtų apsaugotos nuo priešlaikinio irimo, gerėtų jos funkcionalumas, atitikimas Parapijos poreikiams. Būtų užtikrintas nekilnojamojo kultūros objekto išsaugojimas. Taip pat bus suteikta galimybė bažnyčios lankytojams užlipti į bažnyčios bokštą ir apžiūrėti apylinkes iš 40 m aukščio.

[SLGF id=1407]