MB „Ventos statyba“ įgyvendina vietos projektą „Kad gyventi būtų patogiau, MB „Ventos statyba“ paslaugų plėtra“ ( NR. LEADER-14-AKMENĖ-06-014). Ši Mažoji bendrija įkurta 2014 m. sausio mėn. Projekto pradžia 2014 m. birželio 1 d., o planuojama pabaiga – 2014 m. gruodžio 1 d.

Projekto bendrasis tikslas – remti labai mažų įmonių ir kitų smulkiojo verslo iniciatyvų kūrimąsi ir plėtrą kaime, skatinant ne žemės ūkio srities veiklą, sukuriančią naujų darbo vietų bei papildomų pajamų šaltinių, ir tokiu būdu gerinti gyvenimo kokybę kaime.

Projekto metu numatoma įsigyti statybos darbų vykdymui reikalingą įrangą ir pradėti teikti statybos baigiamųjų ir apdailos darbų paslaugas. Bus sukurtos trys darbo vietos.