Vietos projektas „Kalniškių kaimo bendruomenės pastato remontas“ (Nr. LEADER-11-AKMENĖ-02-002)  pradėtas 2012 m. kovo 1 d., planuojama projekto pabaiga 2013 birželio 30 d.

Vietos projekto tikslas – padidinti turiningo laisvalaikio, sporto ir užimtumo veiklų prieinamumą, gyvenamosios aplinkos patrauklumą Kalniškių kaimo gyventojams. Atlikti pastato remontą, pritaikant jį bendruomenės narių poreikiams.

Po projekto įgyvendinimo pagerės bendruomenės teikiamų paslaugų kokybė ir apimtis, bus geriau tenkinami bendruomenės narių poreikiai, netiesiogiai prisidėta prie socialinės atskirties mažinimo (galimybė lankyti nemokamus būrelius, mokymus, paskaitas bei  dalyvauti kitose nemokamose veiklose ypač aktuali mažas pajamas turinčioms socialinėms rizikos šeimoms), tikėtina, sumažės jaunimo ir darbingumo amžiaus miestelio gyventojų emigracija.

[SLGF id=1420]