Vietos projektas „Kamanų gamtinio rezervato infrastruktūros pritaikymas neįgaliųjų ekologiniam-pažintiniam lankymui“ (Nr. LEADER-10-AKMENĖ-01-006) projekto pradžia 2011 m. rugsėjo 30 d., planuojama pabaiga 2013 m. balandžio 30 d.

Vietos projekto tikslai:

  • Skatinti lygias galimybes ir palengvinti neįgaliųjų ar riboto judumo žmonių socialinę integraciją, didinant neįgaliųjų veiklos įvairovę, ekologinį lankymą;
  • Įrengti mokomąjį-pažintinį taką, pritaikytą neįgaliesiems ar turintiems ribotą judumą žmonėms Kamanuose.

Projektu siekiama, kad visi lankytojai, neišskiriant neįgaliųjų ar riboto judumo, susipažintų su Kamanuose saugomais gamtos turtais. Šiuo metu neįgaliesiems tokios paslaugos teigti neturime galimybes. Sukurta tinkamą infrastruktūrą skatins ekoturizmą, taip prisidedant prie Akmenės rajono darnaus vystymosi.

Projekto metu įrengtas Kamanų mokomasis takas, pritaikytas neįgaliesiems, pagerins poilsio organizavimą ir skatins bendruomeniškumą, nes skirtas socialiai pažeidžiamos grupės – neįgaliųjų ar turinčių ribotą judumą asmenų turiningam poilsiui didinti. Visuomeninė projekto nauda tai, kad naujai įrengtas takas pasitarnaus visiems lankytojams (bendruomenėms, šeimoms, pavieniams asmenims) praktikuojantiems pažintinį lankymą ir ekoturizmą. Rajono mokyklų moksleiviai lankysis mokomaisiais tikslais. Minėta vietovė patraukli ir užsienio šalių keliautojams. Projekto metu sukurta tinkamą infrastruktūrą prisidės prie Akmenės rajono darnaus vystymosi.

[SLGF id=1397]