Vietos projektas „Kivylių kaimo geriamojo vandens kokybės gerinimas“ (Nr. LEADER-13-AKMENĖ-07-001) bus pradėtas įgyvendinti nuo 2013 m. lapkričio 15 d., o projektą planuojama įgyvendinti per 12 mėn.

Projekto tikslas – padidinti Kivylių kaimo gyvenamosios aplinkos patrauklumą, įrengiant geriamojo vandens kokybės gerinimo sistemą. Bus suprojektuota geležies nuosėdų ir geriamojo vandens drumstumo pašalinimo sistema, pastatant nugeležinimo įrenginius. Geresnės kokybės vanduo prisidės prie gaminamo maisto kokybės, kaimo gyventojų sveikatos būklės gerinimo, prie darbo ir poilsio sąlygų gerinimo Kivylių kaime. Įrengus vandens kokybės gerinimo sistemą, bus sudarytos palankesnės sąlygos kaimo darniam vystymuisi, išsaugant švarią ir palankią sveikatai aplinką, apsaugant kraštovaizdį ir biologinę įvairovę ir racionaliai naudojant gamtinius išteklius.

20140715_164945-kopija