MB „Akmedas“ įgyvendina vietos projektą „MB „Akmedas“ paslaugų plėtra“ (NR. LEADER-14-AKMENĖ-06-013), kuri įsikūrė 2013 m. kovo mėn. Verslo projektą planuoja įgyvendinti iki 2014 m. gruodžio 31 d.

Bendrasis tikslas – remti labai mažų įmonių ir kitų smulkiojo verslo iniciatyvų kūrimąsi ir plėtrą kaime, skatinant ne žemės ūkio srities veiklą, sukuriančią naujų darbo vietų bei papildomų pajamų šaltinių, ir tokiu būdu gerinti gyvenimo kokybę kaime.

Vietos projekto metu planuojama atlikti vidaus patalpų, kuriose bus vykdoma  įrišimo ir spausdinimo veikla kapitalinio remonto darbus, įsigyti įrenginius ir baldus reikalingus numatytai veiklai vykdyti.