Vietos projektas „Pastato Kalno g. 1A pritaikymas įmonės reikmėms“ (Nr. LEADER-13-AKMENĖ- 05-002) bus pradėtas įgyvendinti nuo 2013 m. gruodžio 1 d., 2015 m. kovo 1 d. projektą planuojama baigti. Projektą įgyvendina UAB „Visible Constructions“, ši statybų bendrovė įsteigta 2011 m. balandžio mėn.

Projekto tikslas – remti smulkiojo verslo iniciatyvų kūrimąsi ir plėtrą kaime, skatinant ne žemės ūkio veiklą, sukuriant naujų darbo vietų bei papildomus pajamų šaltinius vietos gyventojams ir tokiu būdu gerinti gyvenimo kokybę Akmenės rajono kaimiškose vietovėse. O specialus tikslas – įrengti įmonės veiklai ir plėtrai reikalingas sandėliavimo ir administracines patalpas, pagerinti darbo sąlygas atliekant pastato kapitalinį remontą. Taip sumažinant šildymo kaštus, prisidėti prie ekonomiško gamtinių išteklių naudojimo, sutaupytas lėšas investuojant į tolimesnę įmonės plėtrą.