Vietos projektas „Simono Daukanto paminklo ir jo aplinkos sutvarkymas Papilės miestelyje“ (Nr. LEADER-12-AKMENĖ-04-010) buvo pradėtas įgyvendinti 2013 m. gegužės mėn., o projektą planuojama įgyvendinti iki 2014 m. spalio 31 d.

Projekto tikslas – išsaugoti nekilnojamo kultūros vertybių registro objektą jį restauruojant bei sutvarkant jo aplinką. Simono Daukanto paminklo ir jo aplinkos sutvarkymas pagerins miestelio reprezentacinę išvaizdą, padės išsaugoti į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą įtrauktą objektą, padidins patrauklumą miestelio gyventojams bei svečiams. Sutvarkytoje aikštėje bus galima rengti vietinės reikšmės, nedidelio masto šventes, kuriomis gyventojai skatinami formuoti bendruomeninio gyvenimo tradicijas ir papročius.

[SLGF id=1338]