Vietos projektas „UAB „Garso projektai“ plėtra Akmenės rajono kaimo vietovėje“ (NR. LEADER-14-AKMENĖ-06-008) pradėtas įgyvendinti 2014 m. birželio 1 d., o planuojama pabaiga – 2015 m. rugpjūčio 30 d. Projektą įgyvendina UAB „Garso projektai“, kuri įkurta 2014 m. vasario mėn.

Projekto tikslas – remti labai mažų įmonių ir kitų smulkiojo verslo iniciatyvų kūrimąsi ir plėtrą kaime, skatinant ne žemės ūkio srities veiklą, sukuriančią naujų darbo vietų bei papildomų pajamų šaltinių, ir tokiu būdu gerinti gyvenimo kokybę kaime.

Projekto metu numatoma įsigyti garso atgaminimo, stiprinimo  ir  apšvietimo įrangą bei palapinę šiai įrangai sumontuoti lauke numatytoms šokių aikštelių paslaugoms teikti. Bus sukurta viena darbo vieta.