UAB „Jolresta“ įgyvendino verslo projektą „UAB „Jolresta“ plėtra Akmenės rajono kaimo vietovėje“ (Nr. LEADER-14-AKMENĖ-09-002). Ši įmonė įsikūrusi 2014 m. balandžio mėn. Vietos projekto pradžia buvo 2014 m. spalio 23 d., o projektas užbaigtas 2014 m. spalio 30 d.

Bendrasis tikslas – remti labai mažų įmonių ir kitų smulkiojo verslo iniciatyvų kūrimąsi ir plėtrą kaime, skatinant ne žemės ūkio srities veiklą, sukuriančią naujų darbo vietų bei papildomų pajamų šaltinių, ir tokiu būdu gerinti gyvenimo kokybę kaime.

Projekto įgyvendinimo metu yra įsigytas naujas mini ekskavatorius ir teikiamos komunalinių nuotekų statinių statybos paslaugos.