Vietos projekto „Egidijaus Griciaus verslo kūrimas Akmenės rajono kaimo vietovėje“ (NR.LEADER-13-AKMENĖ-06-003) įgyvendinimo pradžia 2014 m. balandžio 1 d., o planuojama pabaiga 2015 m. rugpjūčio 30 d.

Projekto tikslas – remti labai mažų įmonių ir kitų smulkiojo verslo iniciatyvų kūrimąsi ir plėtrą kaime, skatinant ne žemės ūkio srities veiklą, sukuriančią naujų darbo vietų bei papildomų pajamų šaltinių, ir tokiu būdu gerinti gyvenimo kokybę kaime. Pareiškėjas planuoja teikti pirties paslaugas. Projekto įgyvendinimo metu bus rekonstruojamas esamas statinys, įrengiant jame pirtis. Pastate bus įrengta rusiška ir turkiška pirtis, poilsio kambarys, sanitariniai mazgai. Bus sukurta mažiausiai viena darbo vieta.