Visuomeninės organizacijos Akmenės bendruomenės vietos projekto “Vaikų žaidimų infrastruktūros atnaujinimas” (Nr. AKME-LEADER-6B-I-11-7-2019) tikslas – sukurti patrauklią aplinką įvairių amžiaus grupių asmenų laisvalaikio poreikiams tenkinti, atnaujinti vaikų žaidimų infrastruktūrą Akmenės mieste, teritorijoje tarp Kęstučio g., Klykolių g., Melioratorių g. Prašoma paramos suma – 13 131, 89 Eur, įskaitant PVM.