Visuomeninės organizacijos Dabikinės bendruomenės projekto “Poilsio zonos įrengimas Dabikinės kaime” (Nr. AKME-LEADER-6b-I-11-1-2019) tikslas – siekiant atnaujinti ir plėtoti kaimo vietovėje esančias viešiąsias erdves, įrengti Dabikinės kaimo centre gražią poilsio zoną, skirtą įvairaus amžiaus grupių laisvalaikiui. Prašoma paramos suma – 9 621,15 Eur, įskaitant PVM.

Projekto metu valstybei priklausančiame 388 m2 ploto žemės sklype įrengta bendruomenės poilsio zoną.

Poilsio zona prieš vietos projekto įgyvendinimą:

Poilsio zona įgyvedinus vietos projektą: