Projekto tikslas – Bendromis Akmenės miesto gyventojų veiklomis ir reginiais paminėti miesto įkūrimo 490 metų ir Akmenės vardo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose 510 metų sukaktį, aktualizuoti krašto istorijos svarbą, veiklomis apjungti praeitį, dabartį ir ateitį. Taip kuriant autentišką vietovės tapatybę ir stiprinant bendruomeniškumą.

Projekto uždaviniai:

  1. Aktualizuoti Akmenės krašto istoriją, paminint Akmenės miesto įkūrimo ir Akmenės vardo paminėjimo jubiliejus;
  2. Telkti ir aktyvinti bendruomenės narius bendrojo gėrio kūrimu.

Projekto santrauka

Įgyvendinant projektą bus suorganizuota konferencija „Akmenė 2021 – tapatybės kūrimo kelyje“, medelių sodinimas, miesto šventinių renginių savaitinio ciklo penktadienio ir šeštadienio  renginiai „Visi keliai veda į Akmenę 2021“, kurių metu bus  metu vyks kino vakaras po atviru dangumi ir akmeniškių duetų pasirodymas, profesionalaus atlikėjo koncertinė programa. Projekto veiklomis bus siekiama sutelkti gyventojus ir akmeniškius, išsibarščiusius visame pasaulyje, kurti autentišką Akmenės tapatybę. Prie projekto įgyvendinimo veiklomis taip pat prisidės Akmenės seniūnija. Pareiškėjas į projekto veiklas įtrauks 20 asmenų iš socialinę atskirtį patiriančių socialinių grupių ir jaunų asmenų iki 40 m.

Laukiamas rezultatas.

Į projekto renginius bus įtraukti Akmenės miesto gyventojai ir kraštiečiai. Projekte numatytos veiklos – konferencija, medelių sodinimo talka – sukurs ilgalaikę išliekamąją vertę. Projekto veiklos prisidės prie autentiškos krašto tapatybės ir bendruomeniškumo stiprinimo. Projekto metu bus suorganizuoti 4 renginiai, kuriuos organizuos ir juose  dalyvaus daugiau kaip 52 asmenys.

Bendra vietos projekto vertė su PVM, Eur 3 895,00
Bendra vietos projekto vertė be PVM, Eur 3 895,00
Prašoma paramos suma, Eur 3 700,00
Vietos projekto įgyvendinimo trukmė, mėn. 12 mėn.