VO “Akmenės jaunimas” projekto “Arbatos šypsena” tikslas – sukurti natūralią arbatą kasdieniniam vartojimui ir sveikos gyvensenos propagavimui, vietiniams gyventojams sukurti naujas darbo vietas, o vietos augintojams galimybę  parduoti ekologiškas žaliavas vietinei perdirbimo organizacijai, veikloje nenaudoti aplinką teršiančių ir klimato kaitą didinančių produktų, siekti darnaus ir draugiško aplinkai vystymosi.

Bendra projekto vertė – 149 972,66 Eur. Prašoma paramos suma – 90 409,97 Eur.

Pagal vietos projektą numatoma kapitaliai suremontuoti pastatą, bei pritaikyti veiklą, įsigyti džiovinimo įrenginį.

Projekto uždaviniai:

1) Suburti Akmenės rajone veikiančias organizacijas naujam produktui sukurti;

2) Organizuoti ir skatinti savanorišką veiklą;

3) Sumažinti socialinę atskirtį rajone;

4) Sukurti darbo vietas kaimo vietovėje.

Į projekto įgyvendinimo veiklas, kaip vietos projekto partneriai, bus įtraukiamos neįgaliųjų, jaunimo ir sporto organizacijos. Numatyta, kad partneriai prisidės prie prekės ženklo ir arbatos receptūros kūrimo, viešins projektą, bei sukurs ir atliks elektroninės svetainės – parduotuvės priežiūrą, taip bus skatinamas bendradarbiavimas tarp įvairaus amžiaus, lyčių bei socialinių grupių, kuriant bendrą produktą.

Iš gautų pajamų VO „Akmenės jaunimas“ numato organizuoti renginius, skirtus jaunimui bei vietos gyventojams, finansiškai prisidėti prie renginių, kuriuos organizuos vietos bendruomenės bei kitos organizacijos. Pareiškėja, verslo plane, numačiusi per metus suorganizuoti dvi nemokamas arbatos degustacijas vietos gyventojams, taip skatindama vietos gyventojų užimtumą ir susidomėjimą gaminama produkcija.