VO „VAIKŲ VIZIJA“ vietos projekto “Vaikų ir jaunimo centro įkūrimas” tiklsas – siekti VO „Vaikų vizija“ finansinio savarankiškumo, pradedant vykdyti komercines veiklas ir kuriant naujas darbo vietas.

Projekto uždaviniai:

  1. Įsigyti veiklų vykdymui reikalingas priemones.
  2. Sukurti su veiklų vykdymu susijusias darbo vietas.
  3. Pradėti vykdyti komercines veiklas.
  4. Kurti pramogines, kultūrines ir edukacines programas vaikams.

Visuomeninė organizacija „Vaikų vizija“ siekia viešojo pobūdžio tikslo – didinti vaikų užimtumą, vykdyti pramogines, kultūrines, edukacines programas. Kadangi šių paslaugų teikimas yra neatlygintinas, įstaigai išlaikyti reikalingi finansavimo šaltiniai, todėl pareiškėja ketina vykdyti ir komercines veiklas: vaikų dienos priežiūros, pramogų ir poilsio organizavimo, kito, niekur nepriskirto, švietimo, kurios būtų pajamų uždirbimo šaltinis. Vaikų dienos priežiūros  paslaugos bus teikiamos vaikams nuo 3 iki 7 metų; atsižvelgiant į oro sąlygas, vaikai leis laiką lauke arba patalpose; paslaugos bus teikiamos darbo dienomis nuo 7 iki 18 valandos); pramogų ir poilsio organizavimo (paslaugas sudarys vaikų švenčių (gimtadienių, krikštynų ir pan.) organizavimas ir vykdymas; paslaugos bus teikiamos savaitgalių ir švenčių dienomis, kai nevyks vaikų dienos priežiūra); kito, niekur nepriskirto, švietimo paslaugas sudarys 1-8 klasių vaikų pramoginės, kultūrinės, edukacinės programos („Bičių gyvenimas“, Žalioji edukacinė erdvė“, „Robotika“ ir kitos), kurios bus vykdomos darbo dienomis po 18 val. Akmenės rajone nėra įstaigų, kurios teikia vaikų dienos priežiūros paslaugas, taip pat erdvių, kur būtų galima švęsti vaikų šventes, todėl šios paslaugos Akmenės rajono VVG teritorijoje bus išskirtinės. Iš komercinių veiklų uždirbtos pajamos bus skirtos pareiškėjos viešojo pobūdžio tikslams siekti (organizuojamos vaikų šventės, kuriamos įvairios pramoginės, kultūrinės ir edukacinės programos vaikams).

Pareiškėja ketina įsigyti veiklų vykdymui reikalingą žemės sklypą (iš nuosavų lėšų), modulines patalpas (iš paramos lėšų), baldus (iš nuosavų lėšų), įrengti vandens ir nuotekų sistemas (iš nuosavų lėšų). Veikloms vykdyti VO „Vaikų vizija“ sukurs 2 etatus: 2 asmenys po 0,8 etato – vaikų priežiūros specialistai, vienas asmuo 0,4 etato – renginių organizavimo specialistas. Vaikų priežiūros specialistai dirbs su vaikais darbo dienomis, teikiant vaikų priežiūros paslaugas, o renginių organizavimo specialistas dirbs su vaikų švenčių organizavimu savaitgaliais su įvairių renginių, programų kūrimu bei įgyvendinimu. Pareiškėja planuoja viename iš trijų modulinių patalpų įrengti žaidimų kambarį su sanitariniu mazgu, kuriame bus vaikų žaidimų erdvė su baldais,  kitame modulyje įrengti vaikų miegamąjį kambarį su sanitariniu mazgu, kuriame bus čiužiniai ir trečiame modulyje įrengti ofiso (personalo) patalpas su sanitariniu mazgu ir biuro baldais.

Bendra vietos projekto vertė su PVM, Eur 113 988,00
Bendra vietos projekto vertė be PVM, Eur 95 088,00
Prašoma paramos suma, Eur 90 333,60

Pareiškėjas prie projekto prisideda nuosavomis piniginėmis lėšomis – 8 000 Eur, Akmenės rajono savivaldybės biudžeto piniginėmis lėšomis – 23 654,40 Eur, iš veiklos gautinomis lėšomis – 1 900,00 Eur.