VŠĮ “Akmenės jaunimo centras” projekto “Verslumo inspiracinių renginių ciklas jaunimui” tikslas – skatinti Akmenės rajono kaimiškų vietovių jaunuolius imtis verslo iniciatyvų, supažindinant su inovatyviomis, švietėjiškomis ir laisvalaikio praleidimo veiklomis.  Siekiant, kad kaimiškų vietovių jaunimas imtųsi verslo iniciatyvų svarbu jiems suteikti motyvacijos veikti, informacijos apie egzistuojančias inovatyvias galimybes, įkvėpti jaunuolius verslininkų patirčių pavyzdžiais. Siekiant įgyvendinti projekto tikslą ir VPS priemonės tikslą, bus organizuojami renginiai motyvacinio pobūdžio, informaciniai, edukacinio ir laisvalaikio praleidimo verslo formomis, kurios paremtos inovatyviomis technologijomis, meninėmis ir kūrybinėmis priemonėmis. Ugdant jaunimo verslumą, jaunimas bus supažindinamas su virtualios realybės, grafiti ir pabėgimo kambario pramoginės, saviraiškos verslo veiklos krypties kūrimo, kartu mokant ir skatinant jaunosios kartos atstovus imtis verslo ir savanoriškos veiklos. Parodant, kad nuo mažos apimties saviraiškos formų, galima sukurti įvairiausias verslo veiklos kryptis.

Bendra projekto vertė – 4420, 00 Eur. Prašoma paramos suma – 4199,00 Eur.

VŠĮ „Akmenės jaunimo centras“ planuoja įsigyti „Verslumo inspracinių renginių ciklas jaunimui“ organizavimo paslaugą: 3 verslumo renginiai; 1 Verslumo diskusijos renginys.

Projekto uždaviniai:

1) Supažindinti Akmenės rajono kaimiškų vietovių jaunimą su įvairiomis edukacinio ir laisvalaikio praleidimo verslo formomis, kurios paremtos inovatyviomis technologijomis, meninėmis ir kūrybinėmis priemonėmis.

2) Sukurti Akmenės rajono kaimiškų vietovių jaunimui galimybes patirti virtualios realybės, pabėgimo kambarių, grafiti pramogines verslo veiklas, kurios sudomintų jaunimą verslu ir inovatyviomis idėjomis bei technologijomis.

3) Suteikti galimybę jaunuoliams sužinoti jaunų verslininkų, kurie užsiima inovatyviais laisvalaikio ir pramogų verslais, sėkmės istorijas.

4) Sukurti erdvę jaunuoliams diskutuoti su Akmenės rajono verslininkais, politikais ir kitais sprendimų priėmėjais, kaip kurti palankias sąlygas inovatyvių verslų, įdomių jaunimui, kūrimuisi savivaldybėje.

5) Įtraukti į renginius mažiau motyvuotą ir socialinę atskirtį patiriantį jaunimą.

Projekto partneriai:

  1. Visuomeninė organizacija „Akmenės bendruomenė“;
  2. Biudžetinė įstaiga Akmenės rajono Ventos gimnazija;
  3. Biudžetinė įstaiga Papilės Simono Daukanto gimnazija;
  4. Biudžetinė įstaiga Akmenės rajono Akmenės gimnazija.