Vytauto Petkevičiaus projekto tikslas – plėsti individualios veiklos darbų sritį teikiant paslaugas rajono įmonėms, gyventojams bei sukurti naujas darbo vietas.

Bendra projekto vertė – 67 450,73 Eur. Prašoma paramos suma – 39 540,40 Eur.

Pareiškėjas Vytautas Petkevičius sukaupęs didelę patirtį statybų sektoriuje nusprendė pradėti teikti inžinerinių statinių statybos darbus, EVRK kodas 420000, prie šalia vykdomų pastatų statybos, remonto, restauravimo ir rekonstravimo darbų veiklos. Pareiškėjas yra daug investavęs į savo profesinį pasirengimą, turi bakalauro ir magistro diplomus. Kaip darbų vadovas yra atestuotas plačiam statybos darbų spektrui. Išanalizavęs Akmenės rajono rinką, pareiškėjas planuoja įmonėms ir gyventojams siūlyti kokybiškas, nebrangias paslaugas tokias kaip: kelių, privažiavimo keliukų, aikštelių, takų įrengimą ir remontą,komunalinių inžinerinių tinklųtiesimą bei kitus smulkius žemės darbus. Įgyvendinant projektą su paramos lėšomis bus sustiprinta materialinė bazė – įsigyta reikalinga įranga naujoms paslaugoms teikti bei darbams vykdyti. Šios investicijos leis teikti reikalingas paslaugas, vykdyti darbus bei gauti iš šios veiklos stabilių pajamų. Gautos pajamos leis sustiprėti, pasiekti finansinį stabilumą, sukurti 1,5 etato (0,5 etato įsdarbinti ekskavatoriaus mašinistą, 1 etatu įdarbinti plataus profilio statybininką) ir išlaikyti 1,04 sukurto etato (pagal IDV pažymą pareiškėjo darbo vieta – 1 etatas ir pagal darbo sutartį įdarbintas plataus profilio statybininkas)

Projekto uždaviniai:

  • Sudaryti sąlygas teikti naujas paslaugas bei darbus bei padidinti pareiškėjo papildomų pajamų šaltinius sustiprinant verslo materialinę bazę;
  • Padidinti vietos gyventojų užimtumą įsteigiant naujas darbo vietas, taip prisidedant prie demografinės padėties kaime stabilizavimo

Laukiami rezultatai:

  • Teikiama 1 nauja rūšis darbų – inžinerinių statinių statybos darbai;
  • Įsigyta 10 vnt. technikos naujoms paslaugoms teikti bei darbams vykdyti;
  • Įsteigti 1,5 darbo vietos;
  • Projekto poveikio laikotarpyje – sukurta verslo plėtra kaime ir pareiškėjo generuojamos pajamos iš ekonominės veiklos, padidėję finansiniaipajėgumai, sukurta nauda rajonui teikiant naudingas, kokybiškas ir pigesnes nei rinkoje paslaugas bei vykdant darbus „arti“ gyvenamosios/veiklos vietos. Padidėjęs vietos gyventojų užimtumas, sudarytos prielaidos mažėti socialinei atskirčiai bei skurdui. Dėl teikiant paslaugas bei vykdant darbus sukurtos patrauklesnės gyvenamosios aplinkos bei padidėjusio vietos gyventojų užimtumo, padaryta teigiama įtaka demografinės padėties kaime stabilizavimui.