Informacija apie užregistruotas vietos projektų paraiškas paprastojo kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr. 25

Informacija apie vietos projektų paraiškų atrankos vertinimo rezultatus Nr. 25

VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ PRIORITETINIS SĄRAŠAS

Vietos projektų atrankos komiteto 2022 m. birželio 16 d. posėdžio protokolo nutariamoji dalis

INFORMACIJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ SKIRTI PARAMĄ