Informacija apie 2023 – 2029 metų vietos plėtros strategijos rengimą.

Įgyvendinamas projektas “Parengiamoji parama, rengiant Akmenės rajono VVG 2023 m. -2027 m. strategiją” pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „LEADER programa“ veiklos sritį „Parengiamoji parama“ įgyvendinimo taisykles, taikomas projektams, skirtiems 2023–2027 metų vietos plėtros strategijoms parengti.

Projektas skirtas parengti Akmenės VVG 2023-2027 m. vietos plėtros strategiją. Projekto rengimas planuojamas pradėti iki 2022 m. spalio 1 d. Planuojamos projektinės veiklos užtikrins efektyvų VPS rengimą, tinkamą viešų ir privačių investicijų nukreipimą į didžiausią naudą duodančias priemones. Projekto įgyvendinimo metu bus užtikrintas vietos gyventojų, bendruomeninių organizacijų, vietos valdžios bei verslo organizacijų įtraukimas į skirtingus strategijos rengimo etapus.

Skirta paramos suma – 20 000 Eur (EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto finansavimas).

SUSITIKIMŲ GRAFIKAS IR DARBOTVARKĖS

SUSITIKIMAI

Anketa kaimo gyventojams

Anketa verslo atstovams

VPS 2023 – 2029 METŲ PROJEKTO DERINIMAS

Gyventojų tyrimo rezultatų santrauka

Verslo tyrimo rezultatų santraukaAkmenės VVG VPS_11_13 atsakymas po PAK’o

Jeigu turite idėjų ir pasiūlymų, dėl Akmenės rajono VVG vietos plėtros strategijos rengimo laukiame, el. paštu: info@akmenesvvg.lt tel. 8 681 88 330; 8 603 16 203 arba kviečiame užsukti į VVG biurą adresu: V. Kudirkos g. 27, Naujoji Akmenė.

Patvirtinta Vietos plėtros strategija:

2023 m. spalio 24 d. Patvirtinta VPS, VPS 4 priedas Excel formatu.