Informacija apie 2023 – 2027 metų vietos plėtros strategijos rengimą.

Įgyvendinamas projektas “Parengiamoji parama, rengiant Akmenės rajono VVG 2023 m. -2027 m. strategiją” pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „LEADER programa“ veiklos sritį „Parengiamoji parama“ įgyvendinimo taisykles, taikomas projektams, skirtiems 2023–2027 metų vietos plėtros strategijoms parengti.

SUSITIKIMŲ GRAFIKAS IR DARBOTVARKĖS

SUSITIKIMAI

VPS 2023 – 2027 METŲ PROJEKTO DERINIMAS