2024 m. birželio 5 d. Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė“, D. ir A. Valantinų sodyboje, Grikpėdžių kaime, Pakruojo rajone, surengė tradicinį Šiaulių apskrities ir Raseinių rajono vietos veiklos grupių susitikimą, susijusį su 2014–2020 m. ir 2023–2027 m. vietos plėtros strategijų įgyvendinimu.
Susitikime dalyvavo darbuotojai ir atstovai iš Akmenės rajono vietos veiklos grupės, Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės, Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės, Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“, asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“, Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“.
Susitikimo dalyvius sveikino ir už bendrą darbą bei partnerystę dėkojo Pakruojo rajono savivaldybės vicemerė Simona Lipskytė.
Vietos veiklos grupių atstovai kalbėjo ir dalinosi patirtimi kaip sekasi panaudoti paskutines 2014–2020 m. vietos plėtros strategijų ir papildomai gautas virškontraktavimo lėšas, dalinosi nuomonėmis apie rezervinių vietos projektų įgyvendinimo galimybės, diskutavo apie naujo 2023–2027 m. laikotarpio vietos plėtros strategijoms įgyvendinti rengiamus kvietimų dokumentus ir apie planuojamus skelbti kvietimus.
VVG atstovai kalbėjo VVG tinklo perspektyvas, diskutavo kaip užtikrinti sėkmingą VVG tinklo darbą.
Kitas VVG susitikimas numatytas Akmenės rajono vietos veiklos grupės teritorijoje.